EGYENLŐ BÁNÁSMÓDÉRT

EGYENLŐ BÁNÁSMÓDÉRT FELELŐS FŐIGAZGATÓSÁG

 

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2021. január 1-én beolvadt az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalába.

Az alapvető jogok biztosának az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben meghatározott feladatait az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala elkülönült szervezeti egysége, az Egyenlő Bánásmódért Felelős Főigazgatóság végzi.

Amennyiben azt szeretné, hogy diszkriminációs ügyét az alapvető jogok biztosa közigazgatási hatósági eljárás keretében az Egyenlő Bánásmódért Felelős Főigazgatóság által lefolytatott eljárásban vizsgálja ki, úgy ezt a beadványában tüntesse fel!

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala   - AJBH
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefonszám: 06-1/475-7100
Fax: 06-1/269-1615

Ügyintézés módjáról, lehetőségeiről részletes tájékoztatás a hivatal honlapján:  https://www.ajbh.hu