Felhívás!

Településrendezési eszközök 12. számú módosításának Partnerségi egyeztetésére

Értesítjük Önöket, hogy Tihany Község Önkormányzata a 115/2021. (V.14.) sz. határozatával a településrendezési eszközök módosítását kezdeményezte, melynek véleményezési dokumentációja elkészült, melyet véleményezés céljából közzétesszük partnerségi egyeztetésre.

A módosítás tervezési területe:

A kertes mezőgazdasági területeket érintő szabályozás felülvizsgálata

Kertes mezőgazdasági területek a Tihanyi-félsziget különböző részein találhatóak, egykori szőlőhegyek területe. Ezek jelenlegi szabályozása nem egyezik meg a 2018. évben hatályba lépett magasabb rendű jogszabályok - Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: MATrT) és annak végrehajtási rendeletéi (9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról - továbbiakban: MvM rendelet) korlátozásaival, ezért cél a Helyi építési szabályzat kertes mezőgazdasági területekre vonatkozó szabályainak jogharmonizációja a területrendezési tervek előírásaival. Emellett cél egyes kertes mezőgazdasági övezetek összevonása.

A módosítás a HÉSZ-SZT előírásait is érintik, ezért az egyeztetéseket a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Eljr.) szerinti teljes eljárásnak megfelelően folytatjuk le.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a tihanyi ingatlantulajdonosok, lakosok, érintett szervezetek 2023. augusztus 15.-ig tehetnek érdemi észrevételt a mellékelt dokumentáció tartalmára, a foepitesz@tihany.hu címre vagy a hivatali postacímre küldve. Kérem a tárgyban tüntessék fel: „Tihany 12. TRE mód"

Partnerségi egyeztetés - lakossági fórum

időpontja: 2023. augusztus 15.15:00

 

Helyszín: Tihany Polgármesteri Hivatal Tanácsterem (8237 Tihany, Kossuth L. u. 12.)