Helyi adók

Általános információk

Az ügyet intéző iroda:
Tihany Község Önkormányzat Adóosztály

8237 Tihany, Kossuth u. 12.
4. számú iroda

Ügyfélfogadási idő:

  • hétfő:       8.00 – 16.00 óráig
  • szerda:    8.00 – 16.00 óráig
  • péntek:    8.00 – 13.30 óráig

Ügyintéző (Felvilágosítás és időpont egyeztetés)

Barabás Lászlóné

Tel: 06-87/538-030, 06-87/448-545, 06-30/240-9549
E-mail: barabasne@tihany.hu

 

Gépjárműadó

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. 9.§ (1) bekezdése alapján a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat 2021.01.01. napjából az állami adó- és vámhatóság látja el.
2021-től kezdődő időszakra járó adót az állami adó- és vámhatóság számlájára kell megfizetni, az állami adó- és vámhatóság 2021-ben kiadandó határozata alapján.

Helyi iparűzési adó

A helyi adókról szóló 1990. év C. Tv. 42/D. § alapján 2021.01.01. napjától az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét - ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést - és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: adóbevallás) kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon, az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adókról szóló bevallások benyújtására vonatkozó rendelkezések értelemszerű alkalmazásával teljesítheti.


Felhívjuk a szíves figyelmet arra, hogy Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés a.) és b.) pontja alapján elektronikus ügyintézésre kötelezettek 2018. január 1-jétől a vállalkozók (egyéni és társas vállalkozások egyaránt), kizárólag elektronikus módon és formában nyújthatnak be adóbevallást, adatbejelentést, bejelentkezést és változásbejelentést az önkormányzati adóhatósághoz.

Elektronikus ügyintézés

 

Adózással kapcsolatos beszedési számlaszámok:

Építményadó beszedési számla: 11748069-15428880-02440000
Telekadó beszedési számla: 11748069-15428880-02510000
Idegenforgalmi adó beszedési számla: 11748069-15428880-03090000
Helyi iparűzési adó beszedési számla: 11748069-15428880-03540000
Gépjárműadó beszedési számla: 11748069-15428880-08970000
Késedelmi pótlék beszedési számla: 11748069-15428880-03780000
Bírság beszedési számla: 11748069-15428880-03610000
Talajterhelési díj beszedési számla: 11748069-15428880-03920000
Államigazgatási illeték beszedési számla: 11748069-15428880-03470000


Letölthető nyomtatványok

Gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók részére:

Magánszemélyek részére:

Tájékoztatók