• Tihany
    Tihany

Településrendezési lakossági-partneri egyeztetési fórum!

Tihany község Önkormányzata a hatályos településrendezési eszközeinek 7. jelű módosítási dokumentációját ezúton közzéteszi. A módosítás az alábbi részterületekre vonatkozik:

Tihany-Rév környezete

A módosítással érintett 1863 és 1864 hrsz.-ú ingatlanokon a tihanyi környezetbe és a településképbe
illeszkedő, ”Tihany kapuja” kiemelkedő fontosságát figyelembe vevő épület létesítése a cél. Beruházói kérésre ennek a feltételeit teremtjük mega szabályozás kisebb korrigálásával.

A módosító dokumentációkat jelen felhívással együtt a honlapon közzétesszük. Amennyiben észrevételük, véleményük van a módosítási szándékokról, kérem jelezzék írásban. Írásos észrevételüket a közzétételtől számított 15 napig fogadjuk a foepitesz@tihany.hu címen, vagy postacímen a hivatalban.

A személyes fórum megrendezése is jogszabályi kötelezettség és a partnerségi egyeztetés szabályai szerinti felszólalási lehetőség lenne az Önök számára, de a veszélyhelyzet idejére a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról a 143/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet 3.§ (3) bek. szerint „A véleményezési szakaszban a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti szakmai egyeztetés és a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése szerinti egyeztetés kizárólag elektronikus úton történik.”

2020. 06. 03.

Tósoki Imre polgármester

Csatolmányok:
 - módosítási dokumentáció