Építésügyi hatóság - archívum

Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat) felülvizsgálata hirdetmény!

Tisztelt Tihanyi Lakosság! Véleményező Partnerek!

A Tihany Község településrendezési eszközeinek felülvizsgálata újabb fontos szakaszához érkezett, és már a jóváhagyás közeli állapotba került. A tervezők a tervezetet elkészítették, és az önkormányzat az elkészült tervdokumentáció véleményezését és az egyeztetéseket végig vitték. A folyamatot 314/2012(XI.08) Kormányrendelet 39. § (2) szerint lezárta, a 15/2015. (I.29.) Ökt. határozattal.
A véleményezést során beérkezett véleményeket – az egyeztetési jegyzőkönyveket is - ismertettük a Képviselő-testülettel, amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület döntött. A el nem fogadott véleményekről a válaszait a Képviselő-testület indokolta. Lsd. mellékletek között.
A véleményezési szakasz tehát lezárult, az előírás szerint a döntést és az előterjesztést is, azok mellékleteivel közzétesszük.

Mellékletek:

  1. államigazgatási és partneri vélemények
  2. önkormányzati válaszok
  3. egyeztetési jegyzőkönyvek
  4. előterjesztés és képviselő-testületi döntés
  5. tervdokumentáció tervezet
  6. tervlapok tervezete:SZT1, SZT2, SZT3, SZT4, SZT5, TSZT

A végső szakmai véleményezésre megküldött dokumentáció, annak visszaérkezése után kb. a következő hónapban várhatóan jóvá lesz hagyva, és a településnek új „rendezési terve” lesz, melynek hatályosulása 30 nap.

2015. február 11.
Tósoki Imre
polgármester

 

 TIHANY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA,

 

5 RÉSZTERÜLETRE 

(DELTA, CSERHEGY, TEMETŐ FELETTI ÚT, KÖZTERÜLETI ÁRUSÍTÁS – BATTHYÁNY UTCA VALAMINT KOSSUTH LAJOS UTCA, KISS UTCA ÉS A KOCSONYA KÖZ ÁLTAL HATÁROLT TÖMB)

Letöltés (4977 MB) »

TIHANY MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI

  Tartalom Letöltés >>

Határozattal jóváhagyott munkarészek Letöltés >>

Szerkezeti tervlap Letöltés >>

Szerkezeti terv mellékletei Letöltés >>

Rendelettel jóváhagyott munkarészek Letöltés >>

Mellékletek

Szabályozási tervlapok Letöltés >>

Jelmagyarázat Letöltés >>

Térképek

Térkép 1 Letöltés >>

Térkép 2 Letöltés >>

Térkép 3 Letöltés >>

Térkép 4 Letöltés >>

Térkép 5 Letöltés >>

Térkép 6 Letöltés >>

Térkép 7 Letöltés >>

Térkép 8 Letöltés >>

Térkép 9 Letöltés >>

Térkép 10 Letöltés >>

Térkép 11 Letöltés >>

Térkép 12 Letöltés >>

Térkép 13 Letöltés >>

Térkép 14 Letöltés >>

Térkép 15 Letöltés >>

Térkép 16 Letöltés >>

Fogalmak, függelék Letöltés >>

Tihany Község Helyi Építési Szabályzata Letöltés >>