Helyi iparűzési adó

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó.

Mentes a helyi iparűzési adó alól az a háziorvos, védőnő vállalkozó, vagy háziorvos, védőnő vállalkozás akinek, vagy amelynek vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

Helyi iparűzési adóbevallás benyújtási határideje állandó jellegű iparűzési adó esetén: adóévet követő év május 31. Az adó mértéke 2%.

Helyi iparűzési adóelőlegkiegészítés összegéről a tárgyév december 20. napjáig kell bevallást tenni.

Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után a tevékenység befejezésének napját követő hónap 15. napjáig kell bevallás tenni. Az adó mértéke 5000 Ft/nap.

Helyi iparűzési adó számlaszám: 11748069-15428880-03540000

Kapcsolódó jogszabályok
Helyi adókról szóló 1990. évi C. tv.
Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv.
Tihany Község Önkormányzat helyi adókról szól 16/2015.(XI.27.) számú rendelete

 

Letölthető nyomtatványok
- helyi iparűzési adóbevallás (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016)
- helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén
- ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni adóbevallás
- bejelentés, változás bejelentés
- kérelem iparűzési adóelőleg módosítására
- önellenőrzési lap

a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről

állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén