Méltányossági kérelem

Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást, valamint bírság- vagy pótlék tartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

Az adóhatóság a pótlék- és bírságtartozást kivételes méltányosságból mérsékelheti (elengedheti) különösen akkor, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené.

Fizetési halasztás és részletfizetés az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető abban az esetben, ha fizetési nehézség
- kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható, továbbá
- átmeneti jellegű, tehát az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető.

Szükséges iratok:
Magánszemély esetén a jövedelem és rezsiköltség igazolása, eltartottak száma, vagyonelemek
(gk.,nyaraló,lakás stb.)
Vállalkozások esetében mérlegadatok, a vagyonállapot kimutatása, hitelek, követelések feltüntetése, likviditás.

Eljárás illetéke:
Az illetékekről szóló módosított 1990. évi XCIII. Tv. (Itv.) 33. §. (23) bekezdés szerint a magánszemély nem kötelezhető illeték fizetésére az adó és járulék ügyben az adóhatóságnál kezdeményezett első fokú eljárás kezdeményezésekor.

Itv. 29.§ (8) bekezdés alapján a gazdálkodó szervezet - ide nem értve az egyéni vállalkozót - által az adóhatóságnál kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló eljárás illetéke 10 000 Ft. Az illetéket csekken vagy utalással kell befizetni. Az erről szóló igazolást csatolni kell a kérelemhez.

Államigazgatási illeték számlaszáma 11748069-15428880-03470000

Kapcsolódó jogszabályok:
Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv.
Az illetékekről szóló módosított 1990. évi XCIII. Tv

Letölthető nyomtatvány:
- Méltányossági kérelem magánszemély részére
- Méltányossági kérelem társaságok részére