Hirdetmény

 Tisztelt Lakosság!

  A Balatonfüredi Körzeti Földhivatal közleménye alapján felhívjuk a figyelmüket, hogy a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény értelmében 2000. január 01-től kezdődően a termőföld (szántó, rét, kert, gyümölcsös és legelő művelési ágba tartozó terület) használatát a föld használója, a használat megkezdésétől számított 30 napon belül köteles bejelenteni az illetékes körzeti földhivatalhoz nyilvántartásba vétel céljából.

 

A törvény szerint a bejelentést elmulasztó földhasználót a hatóság bírsággal sújtja, aminek mértéke a mulasztással érintett terület ingatlan-nyilvántartás szerinti aranykorona (Ak) értékének ezerszerese, azzal, hogy a bírság összege nem lehet kevesebb ötezer forintnál. A meg nem fizetett bírság adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.

 

A bejelentési kötelezettség teljesítésével kapcsolatos kérdéseivel a Balatonfüredi Körzeti Földhivatalhoz fordulhat, tel.: 87/581-190, e-mail cím: balatonfured@takarnet.hu, valamint ügyfélfogadási időben a Körzeti Földhivatal ügyfélszolgálatához.

 

A bejelentési kötelezettséggel kapcsolatos részletes információ a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján olvasható.

 

A felhívás teljes szövege itt letölthető >>