Ügyintézők

TIHANY KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL TIHANYI SZÉKHELYÉNEK ÜGYINTÉZŐI, ELÉRHETŐSÉGEIK

NÉV  BEOSZTÁS  TELEFONSZÁM E-MAIL CÍM
ELLÁTOTT ÜGYCSOPORTOK 
Tósoki Imre polgármester  87/538-030/11-es mellék polgarmester@tihany.hu
Önkormányzat vezetése, képviselete
Dr. Percze Tünde jegyző  87/538-030/11-es mellék jegyzo@tihany.hu
Önkormányzati hivatal vezetése, képviselete
Bagdi Kata titkársági ügyintéző 87/538-030/11-es mellék sute.kata@tihany.hu
titkársági feladatok, testületi, bizottsági munka adminisztrációja

Barabás Lászlóné

  adóügyi ügyintéző 87/538-030/15-ös mellék barabasne@tihany.hu
helyi adók, gépjármű adó, üzletműködés, szálláshely nyilvántartás, telepengedélyezés
Varró Ferencné

szociális ügyintéző

anyakönyvvezető

87/538-030/19-es mellék varro.ferencne@tihany.hu
szociális ügyek, hagyaték, lakcím, anyakönyvi ügyek
Dobovai Zoltánné

igazgatási ügyintéző

anyakönyvvezető

87/538-030/22-es mellék dobovai.agi@tihany.hu
iktatás, állategészségügy, anyakönyvi ügyek
Szabó Kálmán beruházási ügyintéző +36/30-749-7192 beruhazas@tihany.hu
kútfúrás, beruházások, pályázatok, tulajdonosi hozzájár.
Ulrichné Németh Ilona pénzügyi ügyintéző I. 87/538-030/23-as mellék ulrichne.tihany@tihany.hu
pénztár, önkormányzati pénzügyek
Varga Zsoltné pénzügyi ügyintéző II. 87/538-030/14-es mellék varga.zsoltne@tihany.hu
önkormányzati pénzügyek
Sörös Tibor Tamásné gazdálkodási ügyintéző 87/538-030/14-es mellék sorosne.agi@tihany.hu
önkormányzati pénzügyek
Haász Tímea   könyvelő 87/538-030/14-es mellék haasz.timea@tihany.hu
könyvelés
Torma Krisztián közterület-felügyelő 87-538-030/18-as mellék kozterulet@tihany.hu
közterületek rendje, ellenőrzése
Bujdosó Judit Főépítész 87/538-030/16-os mellék foepitesz@tihany.hu
településfejlesztés, - rendezés, településképi véleményezési eljárás
Keller Zsuzsanna Congeria KFT. alkalmazottja 87/538-030/18-as mellék parkolas@tihany.hu
parkolási bérletek ügyintézése
Zsebe Szabolcs   Informatikus 87/538-030/11-es mellék zsebe.szabolcs@tihany.hu
informatika