Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

A Tihany KÖzség Önkormányzat működtetésében levő gázcseretelep (Major utca 65, Falugondnokság) határozatlan időre szünetel.

Megértésüket köszönjük.

Borbélyné Dobos Adrienn


Településrendezési lakossági-partneri egyeztetési fórum!

Tihany község Önkormányzata a hatályos településrendezési eszközeinek 7.  jelű - 2 területre vonatkozó - módosítási dokumentációját ezúton közzéteszi.

A módosítás az alábbi részterületekre vonatkozik:

1.    Kenderföldek

2.    Deltában a Balatoni Bringakör nyomvonalán kis mértékű szélesítés

A módosító dokumentációt jelen felhívással együtt a honlapon közzétesszük. Amennyiben észrevételük, véleményük van a módosítási szándékokról, kérem jelezzék írásban. Írásos észrevételüket a közzétételtől számított 15 napig fogadjuk a foepitesz@tihany.hu címen, vagy postacímen a hivatalban.

 A személyes lakossági-partneri fórum megrendezése 2020. július 6-án 16.30-kor kerül sor a Hivatal nagytermében, ahol a módosítás dokumentációjának bemutatására és személyes észrevételek megtételére is lehetőség lesz.

Tihany, 2020. 06. 30.

Tósoki Imre polgármester

 Csatolmányok: 12


Horgászattal kapcsolatos előírások (Kivonat)

 

2020. július 1-től módosult a a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásainak jogkövetkezményeiről szóló 13/2013.(VII.04.) önkormányzati rendelet.

A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértését követi el az, aki a horgászat során a közterületek használatával kapcsolatban:

 1. a használati tárgyak, egyéb eszközök kihelyezésével a járdán és a közlekedésre kijelölt közterületen az úton történő közlekedést nehezíti vagy akadályozza,
 2. a partszakaszon árnyékolás céljából nem napernyőt vagy legfeljebb egy ponton rögzített sátras ernyőt, hanem sátrat vagy egyéb árnyékoló szerkezetet, tetőszerkezetet állít fel,
 3. tevékenysége során a keletkezett szemét, hulladék összegyűjtéséről, szeméttárolóba való helyezéséről, vagy ha ez nem lehetséges, akkor annak a tevékenység befejezését követő haladéktalan elszállításáról nem gondoskodik.

A rendelet alkalmazása szempontjából sátor: minden olyan felépítmény, amelynek teteje és legalább három oldala van vagy az oldalról elzárt területe az 50 %-ot meghaladja.

A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértését követi el az, aki

 1. a táblával jelölt, horgászatra tiltott helyeken horgászik,
 2. június l. és augusztus 31. között a szabadstrandok területén horgászik.

 Az esetleges jogkövetkezmények, a bírságolás elkerülése érdekében kérjük a horgászat szerelmeseit, hogy fentiekre a jövőben legyenek tekintettel, a szabályokat tartsák be.

Dr. Percze Tünde
jegyző


Hirdetmény

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. JÚLIUS 1-e (SZERDA) a Közszolgálati Tisztviselők Napja a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalban (Tihany székhelyen, valamint az aszófői, balatonakali, balatonudvari és örvényesi kirendeltségeken is)

M U N K A S Z Ü N E T I   N A P.

2020. június 30-án (kedden) ÜGYFÉLFOGADÁS NINCS, 10.00 órától közös hivatali szinten munkaértekezlet, ezért a hivatal ezen időponttól szintén zárva tart.

Kérjük Önöket, hogy a tervezett ügyintézés kapcsán fentiekre legyenek tekintettel.

Megértésüket és türelmüket köszönöm!

Dr. Percze Tünde
jegyző

 


FÚRT KUTAK ENGEDÉLYEZÉSE – ISMÉT VÁLTOZTAK A SZABÁLYOK

 Tovább ->


Kedves könyvtárlátogatók!

konyvtar1Május 11-től, hétfőtől, ha kicsit megváltozott formában is, de újra lehetséges könyvet kölcsönözni a tihanyi könyvtárból. Szeretettel várjuk azokat, akik a kölcsönzött könyveiket szeretnék visszahozni, vagy újat kölcsönözni. Ezeket a szolgáltatásokat a könyvtárossal telefonon vagy e-mailben előre egyeztetett időpontban a könyvtár megszokott nyitva tartási idejében tudják igénybe venni.

A kért könyveket a megbeszélt időpontra előkészítjük, és kivisszük Önöknek a Civilek Háza bejáratához. Itt vesszük át a visszahozott könyveket is, amiket aztán 2 napig elkülönített helyen tárolunk. Kérjük, hogy a könyvek átadásánál-átvételénél tartsuk be az előírásokat: a maszk használatát és a megfelelő távolságtartást. Ezeket az előírásokat természetesen mi is betartjuk.

Az intézménybe továbbra sem lehet bejönni. A könyvtár továbbra is ZÁRVA tart, a vészhelyzetre való tekintettel nem tud teljes körű szolgáltatást nyújtani. Az egymás védelmében tett óvintézkedéseket betartva lehetőségeinkhez mérten továbbra is állunk rendelkezésükre.

Házi könyvtáraikból jó állapotú könyveket szívesen fogadunk.

Előzetes egyeztetés: 06 30 7497152, tihanykvt@gmail.com

Keressenek bizalommal, jó olvasást kívánunk!

Horváthné Tóth Ivett könyvtáros


drv20200505

 


TÁJÉKOZTATÁS

 

Értesítjük a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy a településen – a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján - 2020. április 13. napjától kezdődően a hulladékszállítás időpontja a következők szerint változik:

-         ősközség területén:          csütörtök helyett pénteken
-         Gödrös, Diós, Óvár részeken: továbbra is hétfőn
-         Sajkod, Cserhegy területén: hétfő helyett kedden

A húsvéti ünnepek alatt a hulladékszállítás rendje változatlan marad.

Tihany, 2020. április 6.

Dr. Percze Tünde sk.
jegyző


A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű tartó közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonudvari Kirendeltsége, 8242 Balatonudvari, Ady E. u. 16.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Balatonudvari község Önkormányzat költségvetési, gazdálkodási, pénzügyi-számviteli feladataival kapcsolatos teendők, önkormányzatot megillető állami támogatások igénylésével és elszámolásával kapcsolatos feladatok ellátása. Közreműködés a költségvetési koncepció összeállításában, a költségvetési, zárszámadási, előirányzat-módosítási rendelet tervezetek előkészítésében, valamint a költségvetési beszámolók összeállításában. Elektronikus adatbázisok kezelése, áfa-bevallások, pályázatok pénzügyi lebonyolítása.

Pályázati leírás letöltése

 


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a tulajdonában lévő

Tihany, 574 hrsz.-ú Tihanyi Hajókikötő - Bazársor főépületében található

      a.) bicikli kölcsönző: 7,58 m2,
      b.) bicikli tároló:      15,39 m2,

bérletére.

-           A bérlet időtartama határozott idejű: 5 év

 Pályázati felhívás letöltése


F E L H Í V Á S

Értesítem a tisztelt felsőoktatási intézményben tanuló diákokat, hogy az oktatási támogatás igényléséhez a 2019/2020. II. félévre szóló iskolalátogatási igazolást 2020. március 31.-ig juttassák el hivatalomhoz. Kérelem nyomtatvány a hivatalban igényelhető illetve elérhető a tihany.hu önkormányzati rendeletek, nyomtatvány letöltés helyen. A kérelemhez csatolni kell a család jövedelmét.

A támogatás csak aktív, és csak 25. életévét be nem töltött tanulóknak jár!

A 25 év feletti nappali tagozatos tanuló Települési támogatás iránti kérelmet nyújthat be, Szociális Bizottság felé.

dr. Percze Tünde sk.
jegyző


Ezúton tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy

a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonudvari Kirendeltsége (8242 Balatonudvari, Ady E. u. 16.)
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet 

pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű tartó közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonudvari Kirendeltsége, 8242 Balatonudvari, Ady E. u. 16.

Pályázati felhívás letöltése


Tihany község Önkormányzata a hatályos településrendezési eszközeinek 6. jelű módosításának aktuális eljárási folyamatában az alábbi területekre hírdetett lakossági, partneri egyeztetés lezajlott: 

1.     Teljes eljárás keretében történő módosítások

 • HÉSZ 69.§ előírásainak felülvizsgálata a lakórendeltetés vonatkozásában;
 • 0139/2 hrsz (sajkodi strand) bejárati pénztár és vizes blokk épület építési lehetősége;
 • Tihany, Rév u. 1868/3 és /4 hrsz-ú utak torkolati csomópontjában szabályozási szélesség növelése, a Tihany, Rév u. közlekedésbiztonsági fejlesztés c. pályázat úttervezési szükségletei miatt;
 • Akasztó-dombi parkoló bővítése a Rév irányába;
 • Batthyány utcában a 185 hrsz-ú út ingatlan szabályozási vonal korrekciója, a 191 hrsz-ú telek előtt.

2.     Tárgyalásos eljárás keretében történő módosítás

 • Balatoni Bringakörút (a tihanyi 71 sz. fkl út mentén) korszerűsítés és nyomvonalszélesítés miatt szabályozási vonal korrekciója.

A módosító dokumentációkra észrevétel nem érkezett, a Képviselő-testület az eljárást lezárta, a dokumentációt és a dötést  csatoltan közzétesszük.

Dokumentum letöltése


AC toborzás jegyzői levél

 

 


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Tihany, Csokonai u. 73. szám alatti (409 hrsz.) iskolaépület tetőterében kialakított lakások bérbeadás útján történő hasznosításáról

Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 12/2013.(VI.12.) önkormányzati rendelete 21.§ (1) bekezdésében, továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról, valamint a lakbérek mértékéről szóló 1/2020.(01.16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: lakásrendelet) értelmében Tihany Község Önkormányzata az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:

A Képviselő-testület a 2020. január 16. napján megtartott ülésén a Tihany, Csokonai u. 73. szám alatti iskola tetőterében álló önkormányzati bérlakások hasznosítása ügyében meghozta a 3/2020.(01.16.) határozatát. A határozat szerint a Képviselő-testület a Tihany Község Önkormányzata tulajdonát képező Tihany, Csokonai u. 73. szám alatti, 9 darab önkormányzati bérlakást - elsődlegesen szociális alapon történő - bérbeadás útján hasznosítja.

 Pályázati felhívás letöltése