PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tihany, Csokonai u. 73. szám alatti (409 hrsz.) iskolaépület tetőterében kialakított lakások bérbeadás útján történő hasznosításáról

Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 12/2013.(VI.12.) önkormányzati rendelete 21.§ (1) bekezdésében, továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról, valamint a lakbérek mértékéről szóló 1/2020.(01.16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: lakásrendelet) értelmében Tihany Község Önkormányzata az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:

A Képviselő-testület a 2020. január 16. napján megtartott ülésén a Tihany, Csokonai u. 73. szám alatti iskola tetőterében álló önkormányzati bérlakások hasznosítása ügyében meghozta a 3/2020.(01.16.) határozatát. A határozat szerint a Képviselő-testület a Tihany Község Önkormányzata tulajdonát képező Tihany, Csokonai u. 73. szám alatti, 9 darab önkormányzati bérlakást - elsődlegesen szociális alapon történő - bérbeadás útján hasznosítja.

 Pályázati felhívás letöltése


Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8237 Tihany, Kossuth Lajos utca 12.

 Tovább a pályázati kiíráshoz


Településrendezési lakossági-partneri egyeztetési fórum!

Tihany község Önkormányzata a hatályos településrendezési eszközeinek módosítását kezdeményezte, az alábbi részterületekre vonatkozóan:

I. Teljes eljárás keretében történő módosítások

1. 0139/2 hrsz (sajkodi strand) bejárati pénztár és vizes blokk épület építési lehetősége;
2. Tihany, Rév u. 1868/3 és /4 hrsz-ú utak torkolati csomópontjában szabályozási szélesség növelése, a Tihany, Rév u. közlekedésbiztonsági fejlesztés c. pályázat úttervezési szükségletei miatt;
3. Akasztó-dombi parkoló bővítése a Rév irányába;
4. Batthyány utcában a 185 hrsz-ú út ingatlan szabályozási vonal korrekciója, a 191 hrsz-ú telek előtt.
5. HÉSZ 69.§ előírásainak felülvizsgálata a lakórendeltetés vonatkozásában;

20200109

II. Tárgyalásos eljárás keretében történő módosítás

Balatoni Bringakörút (a tihanyi 71 sz. fkl út mentén) korszerűsítés és nyomvonalszélesítés miatt szabályozási vonal korrekciója.
A módosító dokumentációkat jelen felhívással együtt a honlapon közzétesszük. Amennyiben észrevételük, véleményük van a módosítási szándékokról, kérem jelezzék írásban vagy jöjjenek el személyesen a tájékoztató fórumra:

2020. január 20-án, hétfőn 17.00-kor

a Hivatal nagytermébe.

Írásos észrevételüket a közzétételtől számított 15 napig fogadjuk a foepitesz@tihany.hu címen, vagy postacímen a hivatalban. A fórum megrendezése jogszabályi kötelezettség és a partnerségi egyeztetés szabályai szerinti felszólalási lehetőség az Önök számára.

2020. 01. 09.

Tósoki Imre polgármester

Mellékletek:


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a tulajdonában lévő

Tihany, 583 hrsz.-ú hajóállomást strandon lévő főépület, továbbá a

a.) konyha (raktárokkal, közlekedővel, eladótérrel, öltözővel és zuhanyzóval együtt): 96,9 m2,
b.) konyha (raktárokkal, közlekedővel, eladótérrel): 61 m2,
c.) pihenőhelyiségek zuhanyzóval, teakonyhával, közlekedővel: 65,39 m2

büfé üzlethelyiség, ill. strand üzemeltetésére.

A bérlet időtartama: 1 év (2020.02.01.-2020.12.3 l.-ig)

Minimális bérleti díj: 3.000.000,- Ft + Áfa (a bérleti díj a közüzemi költségeket nem foglalja magában)

A strand nyitvatartási ideje június 1-től szeptember 30-ig naponta 9.00-18.00 óráig tart.

A bérlő jogosult a bérleti jogviszony időtartama alatt a hajóállomási strand rendjéről és a strandi jegyárakról szóló 8/2014.(V. 16.) önkormányzati rendeletben meghatározott díjakat szedni.

A bérlő köteles saját költségén:
az ingatlant üzemeltetésre alkalmas állapotba hozni a strand megnyitásának időpontjáig, a bérlő köteles bankkártya és Szép kártya elfogadás kialakítására (strandi belépőjegy megváltásához),
a strandot és a nyilvános wc-t állandóan tisztán tartani,
a szemetet naponta összegyűjteni és elszállítani ill. elszállíttatni,
- a strand gyepjét gondozni - nyírás, locsolás, műtrágyázás stb.,
az ÁNTSZ által előírt belső festési munkákat elvégezni.

A strand állapotát a Falugondnokság és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézője jogosult ellenőrizni.

Az ajánlatokat zárt borítékban kell benyújtani a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán 2020. január 9 (csütörtök) 12.00 óráig.

A képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.


TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az önkormányzati hivatal

2019. december 24-től – 2020. január 1-ig

zárva tart.

Valamennyi ügyfelünknek békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk.

Németh Tünde

     jegyző


tudoszuro ertesites tihany 2019 12 10 11

 


TÁJÉKOZTATÁS

 

Értesítjük a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy – a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján - a lakossági hulladék elszállítása 2019. október 16-tól Tihany ősközségben péntek helyett csütörtökön, a Sajkod, Cserhegy településrészeken pedig kedd helyett hétfőn történik.

Tihany, 2019. augusztus 14.

Németh Tünde sk.
jegyző


F E L H Í V Á S

Értesítem a tisztelt közép és felsőoktatási intézményben tanuló diákokat, hogy a 2019-2020. évre szóló iskolalátogatási igazolást 2019. október 31.-ig juttassák el hivatalomhoz a kérelem nyomtatvánnyal illetve jövedelemigazolásokkal együtt. Az oktatási támogatás kifizetése utalás formájában történik, ezért kérjük, - akik még nem adták le, vagy változott, - adják meg bankszámlaszámukat. Aki nem rendelkezik bankszámlával és kézpénzben kívánja a támogatást felvenni, azt a nyomtatványon jelezze.

A kifizetés folyamatosan történik.

A tanévet, illetve félévet ismétlő diákoknak oktatási támogatás nem jár!

Németh Tünde sk.
jegyző


PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Tihany Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírja a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
a tihanyi állandó lakosú felsőoktatási hallgatók részére
a 2019/2020. tanév II. és a 2020/2021. tanév I. félévére

 „A típusú” pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

„B típusú” pályázatraa tihanyi állandó lakos, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek

 Pályázati kiírás letöltése


Felhívás Eboltásra!

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően idén is szeretnénk segítséget nyújtani a településünkön élő kutyatartóknak, hogy a veszettség elleni védekezés előírásainak megfelelően a kötelező veszettségoltásban részesíthessék ebeiket.

A jelenleg hatályos jogszabályok szerint be kell oltatni valamennyi kutyát évente legalább egyszer – illetve első életévében kétszer (3 hónapos korát betöltve majd ezt követően 6 hónap múlva)

Ennek érdekében kampányoltást szervezünk Tihanyban a Mozgó Állatorvosi Rendelőben

2019. szeptember 17-én (kedd) 15.30 – 16.30 óráig

Helye: Polgármesteri Hivatal előtti tér

Az oltás díja: 5.000,-Ft/eb

Nem oltható az eb, ha ezen időszakban hatósági megfigyelés alatt áll (embert mart) vagy betegség tünetei észlelhetők rajta, továbbá, ha nem rendelkezik egyedi azonosítóval (mikrochip).

Kérem, hogy az oltási könyvet hozzák magukkal!

A háznál történő oltási igényét kérjük az alábbi telefonszámon jelezze: 06/30/994-2690

Tihany, 2019. szeptember 6.

Németh Tünde
jegyző


Tihany Diszlogara 2019 Dr Toth Jozsef

Tihany Község Önkormányzat képviselőtestületének 208/2019 (VII.18) számú rendelete értelmében „Tihany gazdasági és közösségi életében valamint a tihanyi levendula termesztés és feldolgozás hagyományainak megőrzése és megújítása érdekben végzett kimagasló munkájáért Dr. Tóth József úr részére a Tihany Díszpolgára címet adományozza.”

Laudáció Dr. Tóth József Tihany Díszpolgára címhez


Pályázati felhívás – önkormányzati ingatlanok bérbeadása

Tihany Község Önkormányzata (8237 Tihany, Kossuth L. u. 12.) nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet a Tihany, 1841/24 hrsz-ú, „kivett közkert” művelési ágú (Ev1 övezet) és 1841/9 hrsz-ú, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú (Zkkt3 övezet) önkormányzati ingatlanok bérbeadására. Az ingatlanokra kizárólag együttesen lehet pályázni, külön-külön nem.
A bérleti időszak: 15 + 5 év
A pályázati kiírás/csomag ára: 100.000 forint + Áfa.
A pályázati kiírás a befizetés igazolása mellett átvehető munkanapokon a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán (8237 Tihany, Kossuth L. u. 12., 87/538-030). 2019. július 31-ig.


Pályázati felhívás

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Visszhang Óvoda
Óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8237 Tihany, Visszhang utca 21.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A jogszabályban meghatározott óvodapedagógusi feladatok ellátása. Óvodás korú gyermekek gondozása, nevelése az intézmény Pedagógiai Programjának megfelelően vegyes korcsoportú óvodai csoportban.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus,
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

Pályázati kiírás letöltése


Pályázati felhívás - Önkormányzati ingatlan értékesítése

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:
Tihany Község Önkormányzata, 8237 Tihany, Kossuth u. 12.
Tel.szám: 87/538-030

2. A pályázat célja:
Önkormányzati ingatlan értékesítése.

3. A pályázat jellege:
A pályázat nyilvános, egy fordulós.

4. Pályáztatásra kerülő ingatlan adatai:
Tihany belterület 150/A/3 helyrajzi számú (természetben Tihany, Pisky sétány 7. ép. 3. „C” jelű, 54,95 m2 alapterületű ingatlan/lakás és a hozzá tartozó két tároló helyiség. Az ingatlan per, teher és igénymentes, közművesített (vezetékes gáz nincs), komfortos fokozatú.
Az ingatlan induló ára: 22.000.000,- Ft + Áfa

Az ajánlatok benyújtásának határideje:
2019. június 20. (csütörtök) 12:00 óra (a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük).

Pályázati kiírás letöltése


TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET MÓDOSÍTÁS VÉLEMÉNYEZÉSI FÓRUM!

FELHÍVÁS!

A településképi védelemről szóló 21/2017.(XII.19) önkormányzati rendelet a Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételei miatt módosításra kerül. A társadalmi egyeztetési folyamatot is igénylő rendeletalkotáshoz

lakossági/partneri véleményezési fórumot tartunk

2019. 05. 23-án, 16.30-kor az önkormányzati hivatalban.

A módosítás dokumentációja megtekinthető a honlapon vagy a hivatalban, melyre írásos észrevételüket a közzétételtől számított 15 napig küldhetik meg a foepitesz@tihany.hucímre vagy postacímen a hivatalba. A fórum megrendezése jogszabályi kötelezettség és a partnerségi egyeztetés szabályai szerinti vélemény nyilvánítási lehetőség az Önök számára.

közzététel: 2019. május 3.

Tósoki Imre polgármester

csatolmány:


lakossagi felhivas20190513

 


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a tulajdonában lévő
Tihany, 186 hrsz.-ú - Kossuth utcai nyilvános WC bérbeadására

A bérlet időtartama: 4 év (2022. december 31-ig)

Minimális bérleti díj: nincs meghatározva

A bérleti díj 2020. évtől az inflációs rátával emelkedik.

A WC kötelező nyitva tartása:
03.15.-04.30. 10.00-18.00
05.01.-08.31. 9.00-21.00
09.01.-10.31. 10.00-18.00
Garda-fesztivál idején 10.00-21.00

A bérlő jogosult a bérleti jogviszony időtartama alatt az alábbi díjakat szedni.
- felnőtt 150,- Ft, gyermek (14 évig) és nyugdíjas 100,- Ft.

A bérlő köteles saját költségén:
- a nyilvános wc-t állandóan tisztán tartani,
- a szemetet elszállítani ill. elszállíttatni,
- az éves belső festési munkákat elvégezni.

A WC állapotát a Falugondnokság jogosult ellenőrizni.

- Amennyiben a pályázónak a pályázat benyújtásáig az Önkormányzat felé bérleti díj vagy egyéb tartozása van, a pályázatból automatikusan kizárásra kerül.
- A pályázat nyertesével az elbírálást követő 7 napon belül köt szerződést az Önkormányzat.
- A pályázatban ígért bérleti díjat szerződéskötésig egy összegben be kell fizetni az Önkormányzat költségvetési számlájára, amennyiben részletfizetési igénye van, kérjük a pályázatban megjelölni.
- A szerződéskötést követő években minden év március 15-ig kell a bérleti díjat egy összegben megfizetni az Önkormányzat részére.
- A bérleti díj az infláció mértékével minden év január 1-től megemelkedik.
- A pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el.
- Azonos ajánlat esetén a tihanyi állandó lakosok előnyt élveznek.
- A pályázattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul-e ajánlatának a képviselő-testületi ülésen való ismertetéséhez.

Az ajánlatokat zárt borítékban kell benyújtani a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán 2019. május 15-én (szerda) 12.00 óráig.

A Képviselő-testület fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Tihany Község Önkormányzata pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati ingatlan bérbeadására:

-     Tihany, Visszhang domb 677/1 hrsz-on lévő nyilvános wc
      A bérlet időtartama: 1 év
      Minimális bérleti díj: nincs meghatározva

      Kötelező nyitvatartás: április 20. – augusztus 31. között         10.00-20.00 óráig
                                         szeptember 1. után                               10.00-18.00 óráig
                                         november 15-17. között                        10.00-21.00 óráig

       A szolgáltatásért szedhető díjtétel:
      - felnőtt:   150,- Ft
      - gyermek (14 éves korig), nyugdíjas: 100,- Ft.

     A bérlő köteles saját költségén:
-          a nyilvános wc-t állandóan tisztán tartani,
-          a szemetet elszállítani ill. elszállíttatni,
-          az éves belső festési munkákat elvégezni.

A WC állapotát a Falugondnokság jogosult ellenőrizni.

A pályázati feltételek a következők:
-         Amennyiben a pályázónak a pályázat benyújtásáig az Önkormányzat felé bérleti díj vagy egyéb tartozása van, a pályázatból automatikusan kizárásra kerül.
-         A pályázat nyertesével az elbírálást követő 7 napon belül köt szerződést az Önkormányzat.
-         A pályázatban ígért bérleti díjat   szerződéskötésig egy összegben be kell fizetni az Önkormányzat költségvetési számlájára, amennyiben részletfizetési igénye van, kérjük a pályázatban megjelölni.
-         A pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el.
-         Azonos ajánlat esetén a tihanyi állandó lakosok előnyt élveznek.
-         A pályázattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul-e ajánlatának a képviselő-testületi ülésen való ismertetéséhez.

Az ajánlatokat zárt borítékban kell benyújtani a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán 2019. május 15-én (szerda) 12.00 óráig.

A Képviselő-testület fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.


ovodai beiratas2019


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a tulajdonában lévő

Tihany, 583 hrsz.-ú hajóállomási strandon lévő főépület, továbbá a

      a.) konyha (raktárokkal, közlekedővel, eladótérrel, öltözővel és zuhanyzóval együtt): 96,9 m2,
      b.) konyha (raktárokkal, közlekedővel, eladótérrel): 61 m2,
      c.) pihenőhelyiségek zuhanyzóval, teakonyhával, közlekedővel: 65,39 m2

       büfé üzlethelyiség, ill. strand üzemeltetésére.

-           A bérlet időtartama:   1 év
-           Minimális bérleti díj: 3.000.000,- Ft + Áfa

 

      A strand nyitvatartási ideje június 1-től szeptember 30-ig naponta 9.00-18.00 óráig tart.

      A bérlő jogosult a bérleti jogviszony időtartama alatt a hajóállomási strand rendjéről és a strandi jegyárakról szóló 8/2014.(V.16.) önkormányzati rendeletben meghatározott díjakat szedni.

 

      A bérlő köteles saját költségén:
-         az ingatlant üzemeltetésre alkalmas állapotba hozni a strand megnyitásának időpontjáig,
-         a strandépület érintésvédelmi megfelelőségéről szóló nyilatkozatot a strand nyitásáig beszerezni,
-         a strandot és a nyilvános wc-t állandóan tisztán tartani,
-         a szemetet naponta összegyűjteni és elszállítani ill. elszállíttatni,
-         a strand gyepjét gondozni – nyírás, locsolás, műtrágyázás stb.,
-         az ÁNTSZ által előírt belső festési munkákat elvégezni.

A strand állapotát a Falugondnokság jogosult ellenőrizni.

Az ajánlatokat zárt borítékban kell benyújtani a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán 2019. április 15. (hétfő) 12.00 óráig.


F E L H Í V Á S

Értesítem a tisztelt felsőoktatási intézményben tanuló diákokat, hogy a 2018/2019. II. félévre szóló iskolalátogatási igazolást 2019. március 31.-ig juttassák el hivatalomhoz. Kérelem nyomtatvány a hivatalban igényelhető. A kérelemhez csatolni kell a család jövedelmét.

A támogatás csak aktív, és csak 25. életévét be nem töltött tanulóknak jár!

A 25 év feletti nappali tagozatos tanuló Települési támogatás iránti kérelmet nyújthat be, Szociális Bizottság felé.

Németh Tünde sk.
jegyző        

Kérelem letöltése


Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Az elmúlt években kialakított rend helyett az ÉBH Nonprofit Kft. megbízásából a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. nem közterületről, hanem előzetes egyeztetést követően, évente egy alkalommal, ingyenesen házhoz menő rendszerben 2 m3-es mennyiségig szállítja el a lomhulladékokat. A házhoz menő lomtalanítás lényege, hogy az ingatlanhasználó a lomhulladékait összegyűjti, kerítésen belül elhelyezi, és egy meghatározott időpontban, az ingatlanhasználó jelentétében Társaságunk munkatársainak átadja.
Lomhulladék: háztartásokban, normál háztartási mennyiségben keletkező, olyan nagy darabos ami nem fér bele a rendszeresített hulladékgyűjtő edénybe pl. bútor, ágybetét, kerékpár, szőnyeg, babakocsi, kerti bútor.

A házhoz menő lomtalanítás igénybevételére az alábbi igénylőlapot kitöltve személyesen, postai vagy elektronikus úton szíveskedjen Társaságunk részére megküldeni.
Az igénylőlapot a lomtalanítási időpontját megelőző 5 munkanappal előre fogadjuk el. Felhívjuk figyelmét, hogy a határidőn túl beérkezett lomtalanítási igényét nem tudjuk teljesíteni!
Utcajegyzék a házhoz menő lomtalanítás igénybevételére:

2019. április 8., hétfő: Sajkodi u., Romkápolna u., Rege u., Somfa u., Seregély u., Galagonya u., Füge u., Mályva u., Kárász u., Cinke u., Fenyő u., Garda köz
2019. április 9. kedd: Árpád u., Visszhang u., Batthány u., Pisky sétány, Petőfi S.u., Cserhegy, Kopaszhegy, Kossuth u. keleti oldala
2019. április 10., szerda: Fürdőtelepi u., Klebensberg u., Major u., Csokonai u., József A.u., Dózsa u., Rendeskő u., Aranyház u., Kossuth u. nyugati oldala
2019. április 11., csütörtök: Völgy u., Kiserdőtelepi u., Ürgedombi u., Szőlő u., Óvár, Halász u., Kenderföldi u., Váralja u., Garay u., Halász köz
2019. április 12., péntek: Lepke sor, Itató köz, Diósi u., Levendula u., Jegenye sor, Kőfejtő sor, Fecske u., Gödrös, Lépcső sor, Tárogató köz, Kecskeköröm u., Bánya köz, Kagyló köz, Ciprián u.

Tájékoztatás


Tájékoztató a kutak vízjogi fennmaradási, jegyzői engedélyezési eljárásáról

A 2018. január 1. napjától hatályos jogi szabályozás – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet – alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített kutakra (vízilétesítményekre) az építtetőnek vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.

Az építtető/tulajdonos mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha a 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb 2018. december 31-igfennmaradási engedélyt kér.

A 2018. január 1. után létesítendő kutakra létesítési, majd üzemeltetési engedélyt kell kérni.


PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Tihany Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírja a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
a tihanyi állandó lakosú felsőoktatási hallgatók részére a 2018/2019. tanév II. és a 2019/2020. tanév I. félévére

 

„A típusú” pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

 

„B típusú” pályázatra a tihanyi állandó lakos, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek,
és a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2019/2020. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és a tanulmányaikat a 2019/2020. tanévben ténylegesen megkezdik.

Mindkét típusú pályázatnál feltétel, hogy a pályázó családjában az egy főre jutó jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át, azaz 85.500 Ft-ot.

Nem igényelhetnek ösztöndíjat
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatói
- a doktori (PhD) képzésben résztvevők
- a külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók

Az önkormányzat 2018. december 6-ig bírálja el a beérkezett pályázatokat, a döntésről 2018. december 10-ig értesíti a pályázókat.

Az ösztöndíj folyósításának napja:

2019. április 10, május 10, június 10.

2019. október 10, november 10, december 10, 2020. január 10.

 

A pályázat kötelező mellékletei:

1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogviszony-igazolás (A típus esetén).
2. Érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya és adókártya fénymásolata.
3. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
4. Igazolás az egy háztartásban élők számáról.
5. Közös háztartásban élő tanuló testvérek esetén iskolalátogatási igazolás.
6 .A pályázó szociális rászorultsága igazolására az alábbiakat kell csatolni:
    a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a 2018. szeptembert megelőző 6 havi (2018.03.01.- 08.31.-ig) nettó jövedelem alapján elkészített jövedelemigazolást
    b) egyéb jövedelmeknél
    c) tanulmányi eredménye

 

Pályázni a https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx oldalon történt előzetes regisztráció után a személyes és pályázati adatok feltöltésével lehetséges. Korábbi pályázati évben regisztráltak a már meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be.

A kinyomtatott pályázatot a Polgármesteri Hivatalban a pályázó által aláírva, 1 példányban a mellékletekkel együtt kell benyújtani. Pályázati anyagok hiánypótlására a benyújtási határidőn túl lehetőség nincs! Figyelem! A hiányos mellékletekkel benyújtott pályázat érvénytelen, a bírálatban nem vesz részt!

A pályázat benyújtási határideje :    2018. november 6.

Tihany Község Önkormányzata


Hirdetmény

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya VE09z/04873-127/2018 ügyszámú határozatával környezetvédelmi engedélyt adott a Balaton vízszint-szabályozásának változásához.

Az engedély határozatot 2018. szeptember 15-30. között közzétesszük .

Csatolmány: Határozat, környezeti hatástanulmány, projekt leírás


Tájékoztató!

A Veszprém Megyei Kormányhivatal, Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály, Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály határozata alapján
Tihany, Örvényes, Aszófő, Balatonfüred, Zamárdi, Szántód és Balatonföldvár települések területén a mézelő méhek fertőző betegsége miatt 2018. szeptember 5-től kezdődően községi zárlatot rendelt el.

Határozat letöltése


 

033 zoldhulladek m

 032 kommhulladek m


Tájékoztató a cégkapu regisztrációról

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 2018. január 1-től kötelezővé teszi a gazdálkodó szervezetek számára az állammal való elektronikus kapcsolattartást, melynek teljesítéséhez az állam a gazdálkodó szervezetek számára Cégkapu szolgáltatást biztosít. 

Gazdálkodó szervezet a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerinti gazdasági társaságon felül az egyesület, az egyesülés, a társulás, a társulat a szövetkezet is.

Tájékoztató letöltése


Hatarvadasz plakat pl2k

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a
Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályainak állományába
Járőrtárs
beosztás betöltésére

A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, a felvételi követelményeknek megfelelő magyar állampolgárok jelentkezését várjuk.
A felvételt nyert pályázók 6 hónapos időtartamú moduláris képzésben vesznek részt, amelyet követően – sikeres vizsga esetén – őr-járőrtárs rész-szakképesítést (OKJ 51 861 03) szereznek. A résztvevők a képzés első két hónapjában munkaviszonyban állnak, majd a második hónap végén – sikeres modulzáró vizsga letétele esetén – a Készenléti Rendőrség hivatásos állományába 12 hónap próbaidő kikötésével kerülnek kinevezésre.

A beosztásban ellátandó feladatok:
Az őr-, járőrtárs rész-szakképesítéssel rendelkező hivatásos állományú járőrtársak a Határvadász Bevetési Osztályok feladatainak ellátásában vesznek részt.

Felhívás letöltése

Határvadász slideshow letöltése


PÁLYÁZATOK AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL 

“Házi komposztálás megismertetése Tihany lakosságával”

KEOP-6.2.0/A/09-2010-0130

keop tabla

  


FELHÍVÁS 

Tisztelt Cégvezető, Tisztelt Egyéni Vállalkozó!

A közelmúltban ünnepélyesen forgalomba helyezésre került a Balatoni Korona, térségünk új utalványrendszere. A Balatoni Korona arra hivatott, hogy segítse a településünkön keletkező érték helyben tartását, ápolja szellemi és kulturális örökségünket és összetartó közösséget építsen.

Veszprém megye hét önkormányzata Veszprém, Várpalota, Balatonfüred, Balatonalmádi, Tihany, Nemesvámos és Litér hozta létre a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával és térségünk egyetlen magyar tulajdonú bankjával a Kinizsi Bankkal együttműködve azt a kibocsátó szervezetet, amely a Balatoni Koronát forgalomba bocsátja.

Büszkék vagyunk rá, hogy településünk is az alapítók között szerepel. Meggyőződésünk, hogy a Balatoni Korona tényleges segítséget jelent a vállalkozások forgalomnövelésében és abban, hogy a helyben keletkező értéket ne lehessen akadálytalanul kivinni térségünkből, hiszen az utalványokat csak az itteni elfogadóhelyeken lehet beváltani.

A Balatoni Korona elfogadóhelyekhez már számos vállalkozó, cég és intézmény csatlakozott. Ön előtt is nyitva áll a lehetőség, amely díjmentes, csupán a partneri szerződés aláírásához kötött és amely tovább növelheti üzletének forgalmát, elégedett ügyfeleket hozhat Önnek. Javasoljuk, hogy tájékozódjon az elfogadóhellyé válás feltételeiről és jó szívvel ajánljuk figyelmébe a Balatoni Koronát.

A csatlakozással kapcsolatosan minden szükséges információt megtalál a www.balatonikorona.hu honlapon. Kérdés esetén készséggel állnak rendelkezésére az info@balatonikorona.hu">info@balatonikorona.hu e-mail címen és a 20/ 22 85 400 telefonszámon.