A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

 

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend listája: http://www.e-telepules.eu/castrum/jogszabalyi-hatter/tartalom

Szervezeti és Működési Szabályzat: szmsz.doc

SZMSZ mellékletei: nincs csatolt melléklet

Egyéb joganyag megnevezése: Tihany Község Önkormányzatának rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Egyéb joganyag: vagyon_rendelet.doc

Önként vállalt feladatok: helyi_kozmuvelodesi_feladatok.doc

Utolsó módosítás: 2009-12-17 19:27:08