F E L H Í V Á S

Értesítem a tisztelt felsőoktatási intézményben tanuló diákokat, hogy az oktatási támogatás igényléséhez a 2022/2023. II. félévre szóló iskolalátogatási igazolást 2023. március 31.-ig juttassák el hivatalomhoz. Továbbá a tanulmányi osztály által hitelesített, a hallgató előző félévében teljesített kredit pontokat. Kérelem nyomtatvány a hivatalban igényelhető illetve elérhető a tihany.hu önkormányzati rendeletek, nyomtatvány letöltés helyen. A kérelemhez csatolni kell a család jövedelmét.

A támogatás csak aktív, és csak 25. életévét be nem töltött tanulóknak jár!

 

                                                                                                                                             dr. Percze Tünde sk.

                                                                                                                                                      jegyző