Hirdetmény - Nyári diákmunka

A „Nyári diákmunka 2024.” munkaerőpiaci program indításáról

I. A támogatás szabályai

A program – prevenciós jelleggel – már diákkorban elő kívánja segíteni a fiatalok munkához jutását és ezzel a korai munkatapasztalat-szerzés mellett a jövedelemszerzés lehetőségét is biztosítja.

A program célcsoportjába azok a fiatalok tartoznak, akik:

  • 16–25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok[1]

  • szolgáltatást kérőként kérték nyilvántartásba vételüket és

  • foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek.

 

A programban a diákok kizárólag a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó munkaviszonyban foglalkoztathatóak.

Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban: járási hivatal) a program keretében a szolgáltatást kérőként regisztrált diákok számára munkaerőpiaci információt nyújt. A beérkezett munkaerőigények alapján az esélyegyenlőségi szempontok figyelembevételével munkaközvetítést végez a sikeres elhelyezkedés érdekében. A járási hivatal a munkaadó számára bértámogatást nyújthat.


[1] 16 éves az a diák, aki a tényleges foglalkoztatásakor már betöltötte a 16. életévét.

Csatolmány