Áramszünet 2022.11.30. elmarad

E-ON Áramszüneti tájékoztatása

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy korábban a 2022.11.30-ára meghirdetett tervezett áramszünet elmarad!

 

Megértésüket köszönjük!

Áramszünet 2022.12.06.

E-ON Áramszüneti tájékoztatása

Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültségmentesítése.

Hálózat kiváltási munkálatok elvégzése érdekében
2021. december 06-án 09 óra 00 perctől várhatóan 15 óra 00 percig

Tihany:
Garay János utca páros oldal 2-8, 12-22, 26, 34,
Garay János utca páratlan oldal 3, 7,
Garay János utca 03/2,
Pisky sétány 7 hrsz: 151

teljes területén áramszünet lesz.

 

Ha rendelkezik saját vagy bérelt aggregátorral, és azt használni szeretné, kérjük jelentse be az áramszünet előtt 10 nappal elérhetőségeinken.

Kérjük, elektromos berendezéseit kapcsolja ki az áramszünet ideje alatt! Ha a munkálatokat a jelzett időpont előtt befejezzük, a szolgáltatást előzetes értesítés nélkül visszakapcsoljuk. A tervezett áramszünetekről tájékozódhat az eon.hu/tervezett-uzemszunetek oldalon.

Áramszünet 2022.11.24., 2022.11.28., 2022.11.30.

E-ON Áramszüneti tájékoztatása

Megnövekedett ügyfél igény villamos energia ellátása miatt

2022. november 24-én 08 óra 00 perctől várhatóan 14 óra 00 percig

Tihany
Cserhegy páros oldal 22, 94
Cserhegy páratlan oldal 1-3, 11
Cserhegy hrsz: 094/7, hrsz: 094/8, hrsz: 098/70
Cserhegyi dűlő páratlan oldal 1 szám
teljes területén áramszünet lesz.

 

Biztonsági övezetet sértő növényzet eltávolítása (gallyazás) miatt

2022. november 28-án 08 óra 00 perctől várhatóan 15 óra 00 percig

Tihany
Cserhegy páros oldal 2, 56, 62, 96
Cserhegy páratlan oldal 1/X
Cserhegy hrsz: 098/16, hrsz: 098/37, hrsz: 098/4, hrsz: 098/40
Halász utca páros oldal 4-36, 40-52, 56-64
Halász utca páratlan oldal 5-27, 31, 35-37, 41-51, 57-65
Kenderföld utca páratlan oldal 11, 17, 21-25, 33-35
Kiskopaszhegyi út páratlan oldal 17-21
Rév utca páratlan oldal 5-ös szám
teljes területén áramszünet lesz.

 

Megnövekedett ügyfél igény villamos energia ellátása miatt

2022. november 30-án 08 óra 00 perctől várhatóan 16 óra 00 percig

Tihany
Batthyány utca páros oldal 4-es szám,
József Attila utca páratlan oldal 1-es szám,
Kossuth Lajos utca páros oldal 2-4, 10-12-ig,
Kossuth Lajos utca páratlan oldal 11-17-ig, 21-27-ig
terjedő teljes területén áramszünet lesz.

 

Ha rendelkezik saját vagy bérelt aggregátorral, és azt használni szeretné, kérjük jelentse be az áramszünet előtt 10 nappal elérhetőségeinken.

Kérjük, elektromos berendezéseit kapcsolja ki az áramszünet ideje alatt! Ha a munkálatokat a jelzett időpont előtt befejezzük, a szolgáltatást előzetes értesítés nélkül visszakapcsoljuk. A tervezett áramszünetekről tájékozódhat az eon.hu/tervezett-uzemszunetek oldalon.

Régészeti terepmunka

A Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézete értesítette hivatalunkat, hogy  az intézet munkatársai

2022. október 24-től

a Tihanyi-félszigeten régészeti terepbejárásokat végeznek a következő területeken:

Tihany belterület, Diós-tető, Diósi-rétek, Vad-parlag-dűlő, Apáti-tető, Apáti-lapos, Gödrös, Lápi-dűlő, Farkasverem, Rátai-csáva, Levendulás, Gurbicza-tető, Kapuirtás, Szarkádi-dűlő, Akasztó-hegy, Cser-hegy, Kopasz-hegy.

 

A bejárás főként a mezőgazdasági művelésű területeket érinti majd.

Dr. Percze Tünde
jegyző

F E L H Í V Á S

Értesítem a tisztelt közép és felsőoktatási intézményben tanuló diákokat, hogy a 2022-2023. évre szóló iskolalátogatási igazolást 2022. október 31.-ig juttassák el hivatalomhoz a kérelem nyomtatvánnyal (tihany.hu oldalról letölthető Települési Támogatás, vagy a hivatalban átvehető)  illetve jövedelemigazolásokkal együtt. Az oktatási támogatás kifizetése utalás formájában történik, ezért kérjük, - akik még nem adták le, vagy változott, - adják meg bankszámlaszámukat. Aki nem rendelkezik bankszámlával és kézpénzben kívánja a támogatást felvenni, azt a nyomtatványon jelezze.

A kifizetés folyamatosan történik.

A tanévet, illetve félévet ismétlő diákoknak oktatási támogatás nem jár!

 

 

                                                                                                                             Tihany Község Önkormányzata

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Tihany Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírja a

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

a tihanyi állandó lakosú felsőoktatási hallgatók részére

a 2022/2023. tanév II. és a 2023/2024. tanév I. félévére

Megváltozott munkarend, ügyfélfogadás

A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
úgy a tihanyi székhelyén, mint valamennyi kirendeltségén

2022. október 15-én (szombaton) ZÁRVA TART és az

ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL.

 

Kérjük megértésüket!

Dr. Percze Tünde
jegyző

KÖZLEMÉNY

A Veszprém Megyei Kormányhivatalnál (a továbbiakban: Kormányhivatal) a Tihany Község Önkormányzat (székhely: 8237 Tihany, Kossuth L. u. 12.; a továbbiakban: Kérelmező) által benyújtott kérelem és a mellékletét képező „8237 Tihany Temető feletti út« 08/27. hrsz.-út fejlesztése Előzetes vizsgálati dokumentáció’’ című előzetes vizsgálati dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció) alapján előzetes vizsgálati eljárás indult, melyről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.), valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (3) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adom.

 

Az ügy tárgya: A Tihany 08/27. hrsz-ú közútfelújításának előzetes vizsgálata

Ügyiratszám: VE/30/07741/2022.

Az eljárás megindításának napja: 2022. október 1.

Az ügyintézési határidő: 45 nap.

 

Csatolmány

K Ö Z L E M É N Y

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Osztálya 2022. szeptember 27-i megkeresésében tájékoztatta hivatalunkat, hogy a Félsziget Resort Kft. megbízásából benyújtott kérelem és a mellékletét képező „Tihany 1841/27. hrsz. szabadidő és lakópark – előzetes vizsgálat” elnevelésű dokumentáció alapján VE/30/07555/2022. ügyiratszámon előzetes vizsgálati eljárás indult.

A tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzője – jelen esetben Tihany jegyzője – köteles haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül a környezetvédelmi hatóság által megküldött közleményt a helyben szokásos módon közhírré tenni.

A mai napon a megküldött közlemény közzétételéről az alábbi helyeken gondoskodtunk:

        -  hivatal épületének hirdetőtáblája

        -  település honlapja, www.tihany.hu

A közlemény teljes terjedelmében: ITT

Kérelem és mellékletei elektronikus példányai az alábbi linken érhetőek el:
https://filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a4880ee814901f90183653b80750a7d/130696/-6685670021952817064/7555-22_Dokumentacio.zip

Tihany, 2022. szeptember 28.

Dr. Percze Tünde
jegyző

BARNAKŐSZÉN IGÉNYFELMÉRÉS – FELHÍVÁS!

A Kormány a kialakult helyzetben, a lakosság téli tüzelőanyag igényének megfelelő kielégítése érdekében fel kívánja mérni a lakosság barnakőszén igényét a fűtési szezonra.

Önkormányzatunknak 2022. szeptember 30-ig kell jeleznie a települési szintű adatokat.

Mindezek alapján kérjük, hogy amennyiben háztartásában van barnakőszén felhasználás, ill. tervezi azt,  úgy várható felhasználási igényét jelezze 2022. szeptember 29-ig hivatalunk felé az alábbi adatok megadásával: név, lakcím és mennyiség mázsában kifejezve.

Igényét Varró Ferencné ügyintézőnél az alábbi formában jelezheti: hivatalunkban személyesen, telefonon a 87/538-030/17-es melléken vagy varro.ferencne@tihany.hu címre való megküldéssel.

Áramszünet 2022.09.19.

Tájékoztatjuk, hogy településükön tervezett áramszünet lesz.

Tihany

Utca

Terület

Hrsz.

Házszám -tól

Házszám -ig

Dátum

Időpont(tól)

Időpont(ig)

Megjegyzés

Kopaszhegy

   

1/X

 

2022-09-19

08:00

15:30

 

Felsőkopaszhegyi út

   

2

 

2022-09-19

08:00

15:30

 

Felsőkopaszhegyi út

Páratlan házszám

 

1

19

2022-09-19

08:00

15:30

 

Felsőkopaszhegyi út

   

4

 

2022-09-19

08:00

15:30

 

Felsőkopaszhegyi út

Páros házszám

 

6

12

2022-09-19

08:00

15:30

 

Köszönjük megértésüket és türelmüket!

Üdvözlettel:
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

 

TÁJÉKOZTATÓ kedvezményes földgáz igénybevételéről

A családi fogyasztói közösségekre, valamint a családi otthonteremtési kedvezményből megvalósuló tetőtér beépítésekre vonatkozó kedvezmények bevezetése érdekében az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 2022. szeptember 9.-én módosult.

A módosítás következtében jegyzői hatáskörben, az ingatlan rendeltetési egységek számáról - 8 napon belül - kiadott hatósági bizonyítvány alapján a többgenerációs együtt élő családok kedvezményesen vehetik igénybe a többlet gázfogyasztást, amennyiben az ingatlanban egy mérőóra van felszerelve, de az adott címen több rendeltetési egység található.

Toborzási felhívás!

FELHÍVÁS !

 

A Balatonfüredi Rendőrkapitányság toborzást tart, az új

Határvadász Ezred létrehozásához, melyre várja az érdeklődőket a Tihanyi Önkormányzat épületében.

Helyszín:

Tihany, Kossuth L. utca 12.

 

Időpont:

2022. szeptember 03-án 10:00 - 10:30 óra között

 

Balatonfüredi Rendőrkapitányság

Óvodapedagógus

Visszhang Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Visszhang Óvoda

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

Csatolmány

Eboltás 2022.08.31

Felhívás Eboltásra!

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően idén is szeretnénk segítséget nyújtani a településünkön élő kutyatartóknak, hogy a veszettség elleni védekezés előírásainak megfelelően a kötelező veszettségoltásban részesíthessék ebeiket.

A jelenleg hatályos jogszabályok szerint be kell oltatni valamennyi kutyát évente legalább egyszer - illetve első életévében kétszer (3 hónapos korát betöltve, majd ezt követően 6 hónap múlva).

A védőoltás biztosítása érdekében kampányoltást szervezünk Tihanyban a Mozgó Állatorvosi Rendelőben

2022. augusztus 31.-én (szerda) 16:00 -  17:00 óráig

Helye: Önkormányzati Hivatal előtti parkoló  

                             

Az oltáskor fizetendő összegek az alábbiak:

- oltás díja  :             6.000 Ft/eb
- féreghajtó tabletta : 300 Ft/ 10kg

Nem oltható az eb, ha ezen időszakban hatósági megfigyelés alatt áll (embert mart) vagy betegség tünetei észlelhetők rajta, továbbá ha nem rendelkezik egyedi azonosítóval (mikrochippel).

Kérjük, hogy az oltási könyvet hozzák magukkal!

Amennyiben a régi oltási könyvet nem tudja bemutatni, úgy az új oltási könyv ára: 1000 Ft/db.                                         

Ebének háznál történő oltási igényét kérjük, az alábbi telefonszámon jelezze: 06/30/994-2690

Kérjük, szíveskedjenek az eb összeírási kötelezettségeiknek eleget téve kutyájának adatait az Önkormányzat felé nyilvántartásunk részére eljuttatni.  

 

Tihany, 2022.augusztus 24.

Köszönettel:

Dr. Percze Tünde
jegyző

Aljegyző

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

aljegyző

munkakör betöltésére.

Hőségriasztás

KÖZLEMÉNY

Az Országos Tisztifőorvos az ország egész területére III. fokú hőségriasztást adott ki

2022. augusztus 4. (csütörtök) 00.00 órától 2022. augusztus 6. (szombat) 24.00 óráig.

A  magas napi átlaghőmérséklet megnövekedett környezet-egészségügyi kockázatot jelent, ezért javasoljuk az alábbiakat:

  • A magas UV sugárzás miatt lehetőség szerint ne tartózkodjanak a tűző napon délelőtt 11 óra és délután 15 óra között.
  • Folyamatosan gondoskodjanak a megfelelő UV sugárzás elleni védelemről (fényvédő krémek használata, sapka/kalap, laza világos ruházat viselése, árnyékban tartózkodás).
  • A hirtelen nagy hőmérséklet ingadozás elkerülése érdekében a légkondicionált helyiségekbe való belépéskor megfelelő ruházatról gondoskodjanak!
  • A rendszeres  folyadékpótlás biztosítása – ivóvíz fogyasztással!

Vigyázzunk magunkra és egymásra is!

Meghívó - Közmeghallgatás - 2022.08.11.

M E G H Í V Ó

 

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015.(IV.10.) önkormányzati rendeletének 16.§ (1) bekezdése alapján

 

közmeghallgatást tart.

 

 

A közmeghallgatás időpontja:  2022. augusztus 11.  (csütörtök) 17.00 óra

 

Helye:  Polgármesteri Hivatal tanácsterme

 

 

 

Tihany, 2022. július 27.                            

 

 

 

                                    Tósoki Imre

                                                                                                 polgármester

Gázszünet 2022.07.22.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy

Szolgáltatásaink kiváló minősége és a biztonságos ellátás érdekében folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű fejlesztések elvégzéséhez elengedhetetlen a szolgáltatás időszakos szüneteltetése. Ezért a településükön gázszünet várható a következő időszakban:

Éves kötelező karbantartás, gázszünet előfordulhat Tihany teljes településen : 2022.07.22.-én 13:00 és 18: óra között.

Köszönjük megértésüket!

Üdvözlettel:
E.ON Közép-Dunántúli Gázhálózati Zrt.

Hatósági ügyintéző

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

Hatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

Munkavégzés helye: Tihany székhely

Változnak a parkolási díjtételek

Tihany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendeletével  -  2022. július l-i hatállyal  - módosította a helyi parkolás átfogó szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről, valamint a parkolási díjakról szóló 10/2021. (VII. 09.) önkormányzati rendeletét.

A rendelet egységes szerkezetben megtalálható a honlapon: https://www.tihany.hu/hu/parkolas, melynek mellékletei tartalmazzák

a 2022. július l-től érvényes díjtételeket.

A településen lévő automaták átállítását várhatóan 2022. július 5-én tudják elvégezni, így azok pár napig még a régi díjtételekkel működnek.

Congeria KFT.

Népszámlálás

FELHÍVÁS

a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő számlálóbiztosok jelentkezésére

 

Munkalehetőség: vegyen részt Ön is a népszámlálás lebonyolításában!

 

Csatolmány

KÖZTISZTVISELŐI NAP

 

Megváltozott munkarend, ügyfélfogadás!

A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal székhelye és valamennyi kirendeltsége

(a KÖZTISZTVISELŐI NAP miatt)

2022. július l-én (pénteken) ZÁRVA TART,

az ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL.

Kérjük megértésüket!

 

Dr. Percze Tünde jegyző

Áramszünet 2022.06.28.

Tájékoztatjuk, hogy településükön tervezett áramszünet lesz.

Tihany

Utca

Terület

Hrsz.

Házszám -tól

Házszám -ig

Dátum

Időpont(tól)

Időpont(ig)

Megjegyzés

Óvár

   

10

 

2022-06-28

09:00

15:00

 

Középső Óvár utca

Egész utca

     

2022-06-28

09:00

15:00

 

Óvár

Páratlan házszám

 

5

15

2022-06-28

09:00

15:00

 

Óvár

Páros házszám

 

2

6

2022-06-28

09:00

15:00

 

Óvár

   

23

 

2022-06-28

09:00

15:00

 

Óvár

Páros házszám

 

14

16

2022-06-28

09:00

15:00

 

.

   

03

 

2022-06-28

09:00

15:00

 

Óvár

 

HRSZ:03/49

   

2022-06-28

09:00

15:00

HRSZ:03/49

Kálvária domb

Egész utca

     

2022-06-28

09:00

15:00

 

Visszhang utca

   

25

 

2022-06-28

09:00

15:00

 

Középsőóvári utca

Egész utca

     

2022-06-28

09:00

15:00

 

Óvár

   

1

 

2022-06-28

09:00

15:00

 

Alsóóvári utca

Egész utca

     

2022-06-28

09:00

15:00

 

Óvár

Páros házszám

 

20

22

2022-06-28

09:00

15:00

 

Alsó Óvár

Egész utca

     

2022-06-28

09:00

15:00

 

Óvár

 

HRSZ:03/20

   

2022-06-28

09:00

15:00

HRSZ:03/20

Köszönjük megértésüket és türelmüket!

Üdvözlettel:
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2022. 06. 14. napján, napnyugta utáni órákban. Pótnapok: 2022. 06. 15 és 2022. 06. 16. napjai, ugyanebben az időben.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer.

A készítmény a kijuttatott csekélymennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések:

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

 

Tihany, 2022. június 9.

ÉRTESÍTÉS FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük, hogy az Önkormányzat illetékességi területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A védekezés időpontja: 2022. június 14. napján, napnyugta utáni órákban.
Rossz idő esetén a védekezés 2022. június 15-16. napján, ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

                                                

Felhasználásra kerülő készítmény megnevezése:
Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer

 

Tihany, 2022. június 09.

Németh László Művelődési Ház - intézményvezető

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete

                       

egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendeletben, továbbá a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben foglaltak alapján pályázatot hirdet Intézményvezető munkakör betöltésre.

 

Németh László Művelődési Ház
intézményvezető

munkakör betöltésére.

Csatolmány

TÁJÉKOZTATÁS

A Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. értesítése alapján Tihany Gödrös, Diós, Óvár és Cserhegy részein

 

2022. június 6-án  (hétfőn)

 

a hulladékszállítás rendje változatlan marad.

 

 

 

 

Dr. Percze Tünde

         jegyző        

 

Közlemény 5254-13

Az ügy tárgya: A 8237 Tihany, Kenderföld u. 10. (1842 hrsz.) alatti ingatlanra tervezett vegyes rendeltetésű épület létesítésének előzetes vizsgálata.

Az eljáró környezetvédelmi hatóság megnevezése, székhelye, elérhetősége:
Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
8200 Veszprém, József Attila u. 36.
Telefon: 06-88-550-878, 06-88-550-898, telefax: 06-88-550-848,
Központi e-mail cím: veszprem.kornyezetvedelmifo@veszprem.gov.hu
Honlap cím: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/hirdetmenyek
Hivatali kapu elnevezés: VEJHKTF
Hivatali kapu azonosító: 346009700
E-Papír szolgáltatás: https://epapir.gov.hu (Témacsoport: Kormányhivatali ügyek; Ügytípus:
Környezet- és természetvédelmi feladatok; Címzett: Veszprém Megyei Kormányhivatal).
Ügyfélfogadási idő: hétfő-csütörtök: 800-1600, péntek: 800 –1200

 

Csatolmány
Dokumentáció12.53 MB

Gyepmesteri és állatmentési feladatok

Tájékoztató gyepmesteri-állatmentési tevékenység ellátásáról

Tihany község közigazgatási területén a gyepmesteri és állatmentési feladatokat  2022. május l. napjától

az Olt-Alom Állatvédő Egyesület

( oltalomallatvedoegyesulet@gmail.com , +36 20 5917-212)  látja el.

A szerződés értelmében az egyesület Tihany település közigazgatási területéről összegyűjti és elszállítja a bejelentett szabadon kóborló, illetve sérült kóbor állatokat a Megbízó önkormányzat kérésére.

Kóbor vagy sérült állat esetén bejelentését az alábbi címre és telefonszámra kérjük:  kozterulet@tihany.hu vagy +36 30 421 1565

Ennek kapcsán ebben a formában is felhívjuk a figyelmet a felelős állattartás szabályaira!

Hatósági ügyintéző

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

Hatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

VENDÉGLÁTÓ EGYSÉG ÜZEMELTETÉSI CÉLÚ BÉRBEADÁSÁRA

ISMÉTELT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

VENDÉGLÁTÓ EGYSÉG

ÜZEMELTETÉSI CÉLÚ BÉRBEADÁSÁRA

 

Tihany Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.

- a tulajdonos Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének 113/2022.(V.26.) számú határozata alapján –

ISMÉTELT pályázatot hirdet a Tihany, Mádl Ferenc tér l. szám alatt (52. hrsz) kialakított vendéglátó egység „MUZEUM CAFE” üzemeltetési célú bérbeadására.

Áramszünet 2022.06.16.

 

Tihany község

Tisztelt Lakosság!

az E-ON  Áramszolgáltató Kft. tájékoztatása szerint:

Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültségmentesítése.

Közcélú hálózatkiváltási munkák érdekében

áramszünet lesz

 

2022. június 16-án

 

08 óra 00 perctől várhatóan 16 óra 00 percig

Tihany

Alsókopaszhegyi út 2, 6-8, 26, 32, 36, 40-48-ig,

Alsókopaszhegyi út 1-5, 15-17, 21, 25-27-ig,

Alsókopaszhegyi út 1696, 1780/H hrsz.ok,

Cserhegy 2, 56, 62, 96 szám,

Cserhegy 1/X,

Cserhegy 098/16, 098/4, 098/40 hrsz.ok.,

Rév utca 5 szám

valamint a

Halász utca, Kenderföld utca és a Szélső-Kopaszhegy

teljes területén

 

A balesetek megelőzése érdekében felhívjuk figyelmét, hogy az áramszünet ideje alatt hálózathoz csatlakoztatott áramfejlesztőt használni csak az E.ON-nal megkötött – a leválasztás feltételeit tartalmazó – üzemviteli megállapodás előírásai szerint szabad. Ezzel kapcsolatos bejelentéseit a 06 88/591-210 számú telefaxon, vagy a 8200 Veszprém Vízvezeték utca 1 postai címre várjuk.

A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt kérjük megértésüket!

A tervezett üzemszünetekről internetes oldalunkon tájékozódhat:

www.eon-hugaria.com

 

 

Tihany Község Önkormányzata

FELHÍVÁS GYOMMENTESÍTÉSRE

Kérem a T.  Ingatlantulajdonosokat, hogy az ingatlanuk, ill. annak közvetlen környezete gyommentesítéséről, a fű lenyírásáról haladéktalanul és az elkövetkező időszakban folyamatosan gondoskodjanak.

Ennek elmulasztása - a jogkövetkezményeken felül - nagyon sok embertársunk mindennapjait nehezíti meg, kérem tehát a fokozott odafigyelést ezen tulajdonosi kötelezettségre.

Dr. Percze Tünde
jegyző

Áramszünet 2022.05.25.

 

ÁRAMSZÜNET

Tihany község

 

Tisztelt Lakosság!

az E-ON  Áramszolgáltató Kft. tájékoztatása szerint:

„Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültségmentesítése.

Megnövekedett ügyfél igény villamos energia ellátása érdekében

áramszünet lesz.

2022. május 25-én

09 óra 00 perctől várhatóan 15 óra 00 percig

Tihany

Gödrös utca 1 2, 3, 0005 számok,

Jegenye sor 10 ,12, 14, 16 számok,

Szabadstrand 1, 2, 0004 számok (parkoló területe), valamint a

Fecske utca teljes területén

A balesetek megelőzése érdekében felhívjuk figyelmét, hogy az áramszünet ideje alatt hálózathoz csatlakoztatott áramfejlesztőt használni csak az E.ON-nal megkötött – a leválasztás feltételeit tartalmazó – üzemviteli megállapodás előírásai szerint szabad. Ezzel kapcsolatos bejelentéseit a 06 88/591-210 számú telefaxon, vagy a 8200 Veszprém Vízvezeték utca 1 postai címre várjuk.

A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt kérjük megértésüket!

A tervezett üzemszünetekről internetes oldalunkon tájékozódhat:

www.eon-hugaria.com

 

Tihany Község Önkormányzata

Igazgatási ügyintéző

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatala

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatala Balatonudvari Kirendeltségére

Igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

Részletes pályázati kiírás ITT

Adóügyi ügyintéző

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatala

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatala Balatonudvari Kirendeltségére

Adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

Részletes pályázati kiírás ITT

Kirendeltségvezető

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

Kirendeltségvezető

munkakör betöltésére.

VENDÉGLÁTÓ EGYSÉG ÜZEMELTETÉSI CÉLÚ BÉRBEADÁSÁRA

ISMÉTELT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  

VENDÉGLÁTÓ EGYSÉG

ÜZEMELTETÉSI CÉLÚ BÉRBEADÁSÁRA

 

Tihany Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.

- a tulajdonos Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2022.(IV.28.) számú határozata alapján –

 ismételt pályázatot hirdet a Tihany, Mádl Ferenc tér l. szám alatt (52. hrsz) kialakított vendéglátó egység „MUZEUM CAFE” üzemeltetési célú bérbeadására.

A pályázati dokumentáció 2022. május 4-tól átvehető 50.000 Ft befizetés ellenében a Hivatal

- l. számú iroda -  Szabó Kálmán ügyintézőtől.

Pénzügyi ügyintéző

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Aszófői Kirendeltsége

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Aszófői Kirendeltsége

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.