DRV Tájékoztatás

Lakossági tájékoztató a Balaton-térségi ivóvízellátás korszerűsítését célzó kiemelt regionális beruházásról

2023. március 7.

Tisztelt érintett felhasználóink!

2022 márciusában indult annak a nagyszabású fejlesztésnek az előkészítése, amely a Közép-Dunántúl ivóvízellátásának korszerűsítését célozza. A Balaton és térsége ivóvízellátásának modernizációjához kapcsolódó előkészítés nevet viselő, 3,2 milliárd forint uniós támogatásból megvalósuló projekt keretében zajlanak a beruházás tervezési feladatai, melyhez kapcsolódóan a szakemberek egyeztetnek az illetékes önkormányzatokkal, és felkeresik az érintett ingatlanok tulajdonosait.

Csatolmány

Áramszünet 2023.03.24

 

Tájékoztatjuk, hogy településükön tervezett áramszünet lesz.

Tihany

Utca

Terület

Hrsz.

Házszám -tól

Házszám -ig

Dátum

Időpont(tól)

Időpont(ig)

Megjegyzés

Kenderföld utca

Páratlan házszám

 

29

31

2023-03-24

08:30

15:00

 

Szélső-Kopaszhegy

Egész utca

     

2023-03-24

08:30

15:00

 

Kenderföld utca

   

37

 

2023-03-24

08:30

15:00

 

Alsókopaszhegyi út

Páros házszám

 

26

48

2023-03-24

08:30

15:00

 

Alsókopaszhegyi út

Páratlan házszám

 

17

27

2023-03-24

08:30

15:00

 

Kenderföld utca

 

HRSZ:1051

1

 

2023-03-24

08:30

15:00

HRSZ:1051

Alsókopaszhegyi út

   

15

 

2023-03-24

08:30

15:00

 

Halász utca

Páratlan házszám

 

1

3

2023-03-24

08:30

15:00

 

Halász utca

   

7

 

2023-03-24

08:30

15:00

 

Kenderföld utca

Páratlan házszám

 

3

9

2023-03-24

08:30

15:00

 

Alsókopaszhegyi út

   

1780/H

 

2023-03-24

08:30

15:00

 

Kenderföld utca

   

13

 

2023-03-24

08:30

15:00

 

Alsókopaszhegyi út

 

HRSZ:1696

   

2023-03-24

08:30

15:00

HRSZ:1696

Kenderföld utca

   

17

 

2023-03-24

08:30

15:00

 

Köszönjük megértésüket és türelmüket!

Üdvözlettel:
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

F E L H Í V Á S

Értesítem a tisztelt felsőoktatási intézményben tanuló diákokat, hogy az oktatási támogatás igényléséhez a 2022/2023. II. félévre szóló iskolalátogatási igazolást 2023. március 31.-ig juttassák el hivatalomhoz. Továbbá a tanulmányi osztály által hitelesített, a hallgató előző félévében teljesített kredit pontokat. Kérelem nyomtatvány a hivatalban igényelhető illetve elérhető a tihany.hu önkormányzati rendeletek, nyomtatvány letöltés helyen. A kérelemhez csatolni kell a család jövedelmét.

A támogatás csak aktív, és csak 25. életévét be nem töltött tanulóknak jár!

 

                                                                                                                                             dr. Percze Tünde sk.

                                                                                                                                                      jegyző

Tájékoztatás

Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása  2023-ra engedélyezett, Tihanyt érintő, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételről. ITT

TÜDŐSZŰRÉS

Értesítjük a lakosságot, hogy a településen

TÜDŐSZŰRÉS

lesz, melynek helye: Mádl Ferenc tér

ideje: 2023 február 20.  és  21.   8.15 - 17.45

ebédszünet: 12.00 – 12.45

A vizsgálat alkalmas a tüdőbetegségek időben történő felismerésére.

Térítésmentes:

 • 40 éven felülieknek (évente egy alkalommal ajánlott, beutaló nélkül)
 • 18 év alatt (minden esetben dokumentált szülői beleegyezéssel)
 • 18 év felett: szakképzési intézmény nappali tagozatos diákjai részére (iskolaorvosi beutalóval),
 • meghirdetett járványügyi okokból,

Térítésköteles (1700,- Ft):

 • foglalkozás –egészségügyi alkalmasság céljából végzett vizsgálat (üzemorvosi beutalóval),
 • 18-40 év között, a biztosított saját kezdeményezésére, vagy orvosi beutalóval)
 • egy éven belül ismételt szűrés,
 • Veszprém megyei állandó vagy ideiglenes lakcímmel nem rendelkező lakosok részére,
 • egészségügyi biztosítással (érvényes TAJ-kártyával) nem rendelkező lakosok részére.

Pénzváltásra, visszajáró összeg térítésre nincs mód, kérjük a térítés összegét pontosan előkészíteni.

Számla igénylés esetén, - ha a munkáltató nevére szól – a cég adószámát kérjük magukkal hozni.

A szűrésen egészségbiztosítási kártyával

és lakcímigazoló igazolvánnyal kell jelentkezni.

Pályázat

Balatonfüredi Többcélú Társulás

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

Hulladékszállítás rendje

Tisztelt Lakosok!

 

A Tihany Gödrös, Diós, Óvár és Cserhegy részein  2022. december 26-án, hétfőn a hulladékszállítás rendje változatlan marad.

Tájékoztatás

Igazgatási szünet

A kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a kormányzati igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 369/2022. (IX.29.) Korm. rendelet alapján a Kormány igazgatási szünetet rendelt el a kormányzati igazgatási szervek vonatkozásában. Az igazgatási szünet 2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig tart.

Kormányhivatali tájékoztató letöltése

Védőnői Szolgálat helyettesítési rendje

2022. december 16-23-ig  és 2023. január 3-6-ig

 

Helyettes védőnő: Szentesiné Gergely Mária/Védőnői Szolgálat Pécsely

Védőnői tanácsadás helyszíne: Pécsely Templom u. 96.

Tanácsadási idő: Kedd   

8-10 óráig várandós és nővédelmi tanácsadás

10-12 óráig csecsemő és kisgyermek tanácsadás

Telefonos elérhetőség: 87/ 445-337, vagy 70/3361281

E-mail: vedonopecsely@gmail.com

 

2022. december 27-től 2023. január 2-ig

Helyettes védőnő: Balatonfüred Rendelőintézet Védőnői Szolgálat ügyeleti rendje szerint.

Védőnői tanácsadás helyszíne: Balatonfüred Csárda u. 1.

Telefonos elérhetőség: 87/580-886 /720-as mellék

KÖZLEMÉNY IGAZGATÁSI SZÜNETRŐL

 A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalban (tihanyi székhelyén és kirendeltségein) az érintett önkormányzatok

IGAZGATÁSI SZÜNETET RENDELTEK EL

 

2022. december 22-től (csütörtök) 2023. január 6-ig tartó időszakra.

 

AZ IGAZGATÁSI SZÜNET IDŐTARTAMA ALATT AZ

ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL.

 

A döntés értelmében a hivatal, ill. a kirendeltségek az ünnepek után első ízben                  2023.  január 9-én tartanak   ügyfélfogadást.

Kérem és javaslom, hogy tervezett és szükséges  ügyintézés esetén

fentiekre legyenek tekintettel.

 

Az igazgatási szünet időtartama a kormányrendelet értelmében   megszakítja a különböző eljárási határidőket.

A hivatal  állománya az igazgatási szünet időtartama alatt is biztosítja a halaszthatatlan közfeladatok  zavartalan ellátását.

 

Ennek érdekében   MUNKANAPOKON ügyeleti számok élnek,

melyeket a hivatalok bejáratánál is közzéteszünk.

 

Anyakönyvi ügyelet:

                        2022. december 22-től 2022. december 31-ig  -   +36 30 749 7183

                        2023. január l-től          2023. január 6-ig         -   +36 30 749 7168

 

Közterület-felügyelet

2022. december 22-től 2023 január 6-ig           - +36 30 194 9547

 

Egyéb ügyben

2022. december 22-től 2023. január 6-ig        - +36 30 561 5455

 

Dr. Percze Tünde jegyző

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Tihany Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírja a

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

a tihanyi állandó lakosú felsőoktatási hallgatók részére

a 2022/2023. tanév II. és a 2023/2024. tanév I. félévére

Régészeti terepmunka

A Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézete értesítette hivatalunkat, hogy  az intézet munkatársai

2022. október 24-től

a Tihanyi-félszigeten régészeti terepbejárásokat végeznek a következő területeken:

Tihany belterület, Diós-tető, Diósi-rétek, Vad-parlag-dűlő, Apáti-tető, Apáti-lapos, Gödrös, Lápi-dűlő, Farkasverem, Rátai-csáva, Levendulás, Gurbicza-tető, Kapuirtás, Szarkádi-dűlő, Akasztó-hegy, Cser-hegy, Kopasz-hegy.

 

A bejárás főként a mezőgazdasági művelésű területeket érinti majd.

Dr. Percze Tünde
jegyző

Megváltozott munkarend, ügyfélfogadás

A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
úgy a tihanyi székhelyén, mint valamennyi kirendeltségén

2022. október 15-én (szombaton) ZÁRVA TART és az

ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL.

 

Kérjük megértésüket!

Dr. Percze Tünde
jegyző

K Ö Z L E M É N Y

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Osztálya 2022. szeptember 27-i megkeresésében tájékoztatta hivatalunkat, hogy a Félsziget Resort Kft. megbízásából benyújtott kérelem és a mellékletét képező „Tihany 1841/27. hrsz. szabadidő és lakópark – előzetes vizsgálat” elnevelésű dokumentáció alapján VE/30/07555/2022. ügyiratszámon előzetes vizsgálati eljárás indult.

A tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzője – jelen esetben Tihany jegyzője – köteles haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül a környezetvédelmi hatóság által megküldött közleményt a helyben szokásos módon közhírré tenni.

A mai napon a megküldött közlemény közzétételéről az alábbi helyeken gondoskodtunk:

        -  hivatal épületének hirdetőtáblája

        -  település honlapja, www.tihany.hu

A közlemény teljes terjedelmében: ITT

Kérelem és mellékletei elektronikus példányai az alábbi linken érhetőek el:
https://filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a4880ee814901f90183653b80750a7d/130696/-6685670021952817064/7555-22_Dokumentacio.zip

Tihany, 2022. szeptember 28.

Dr. Percze Tünde
jegyző

Toborzási felhívás!

ELHÍVÁS !

 

A Balatonfüredi Rendőrkapitányság toborzást tart, az új

Határvadász Ezred létrehozásához, melyre várja az érdeklődőket a Tihanyi Önkormányzat épületében.

Helyszín:

Tihany, Kossuth L. utca 12.

 

Időpont:

2022. szeptember 03-án 10:00 - 10:30 óra között

 

Balatonfüredi Rendőrkapitányság

police

 

Gázszünet 2022.07.22.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy

Szolgáltatásaink kiváló minősége és a biztonságos ellátás érdekében folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű fejlesztések elvégzéséhez elengedhetetlen a szolgáltatás időszakos szüneteltetése. Ezért a településükön gázszünet várható a következő időszakban:

Éves kötelező karbantartás, gázszünet előfordulhat Tihany teljes településen : 2022.07.22.-én 13:00 és 18: óra között.

Köszönjük megértésüket!

Üdvözlettel:
E.ON Közép-Dunántúli Gázhálózati Zrt.

Változnak a parkolási díjtételek

Tihany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendeletével  -  2022. július l-i hatállyal  - módosította a helyi parkolás átfogó szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről, valamint a parkolási díjakról szóló 10/2021. (VII. 09.) önkormányzati rendeletét.

A rendelet egységes szerkezetben megtalálható a honlapon: https://www.tihany.hu/hu/parkolas, melynek mellékletei tartalmazzák

a 2022. július l-től érvényes díjtételeket.

A településen lévő automaták átállítását várhatóan 2022. július 5-én tudják elvégezni, így azok pár napig még a régi díjtételekkel működnek.

Congeria KFT.

Népszámlálás

FELHÍVÁS

a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő számlálóbiztosok jelentkezésére

 

Munkalehetőség: vegyen részt Ön is a népszámlálás lebonyolításában!

 

Csatolmány

KÖZTISZTVISELŐI NAP

 

Megváltozott munkarend, ügyfélfogadás!

A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal székhelye és valamennyi kirendeltsége

(a KÖZTISZTVISELŐI NAP miatt)

2022. július l-én (pénteken) ZÁRVA TART,

az ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL.

Kérjük megértésüket!

 

Dr. Percze Tünde jegyző

Áramszünet 2022.06.28.

Tájékoztatjuk, hogy településükön tervezett áramszünet lesz.

Tihany

Utca

Terület

Hrsz.

Házszám -tól

Házszám -ig

Dátum

Időpont(tól)

Időpont(ig)

Megjegyzés

Óvár

   

10

 

2022-06-28

09:00

15:00

 

Középső Óvár utca

Egész utca

     

2022-06-28

09:00

15:00

 

Óvár

Páratlan házszám

 

5

15

2022-06-28

09:00

15:00

 

Óvár

Páros házszám

 

2

6

2022-06-28

09:00

15:00

 

Óvár

   

23

 

2022-06-28

09:00

15:00

 

Óvár

Páros házszám

 

14

16

2022-06-28

09:00

15:00

 

.

   

03

 

2022-06-28

09:00

15:00

 

Óvár

 

HRSZ:03/49

   

2022-06-28

09:00

15:00

HRSZ:03/49

Kálvária domb

Egész utca

     

2022-06-28

09:00

15:00

 

Visszhang utca

   

25

 

2022-06-28

09:00

15:00

 

Középsőóvári utca

Egész utca

     

2022-06-28

09:00

15:00

 

Óvár

   

1

 

2022-06-28

09:00

15:00

 

Alsóóvári utca

Egész utca

     

2022-06-28

09:00

15:00

 

Óvár

Páros házszám

 

20

22

2022-06-28

09:00

15:00

 

Alsó Óvár

Egész utca

     

2022-06-28

09:00

15:00

 

Óvár

 

HRSZ:03/20

   

2022-06-28

09:00

15:00

HRSZ:03/20

Köszönjük megértésüket és türelmüket!

Üdvözlettel:
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2022. 06. 14. napján, napnyugta utáni órákban. Pótnapok: 2022. 06. 15 és 2022. 06. 16. napjai, ugyanebben az időben.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer.

A készítmény a kijuttatott csekélymennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések:

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

 

Tihany, 2022. június 9.

ÉRTESÍTÉS FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük, hogy az Önkormányzat illetékességi területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A védekezés időpontja: 2022. június 14. napján, napnyugta utáni órákban.
Rossz idő esetén a védekezés 2022. június 15-16. napján, ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

                                                

Felhasználásra kerülő készítmény megnevezése:
Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer

 

Tihany, 2022. június 09.

TÁJÉKOZTATÁS

A Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. értesítése alapján Tihany Gödrös, Diós, Óvár és Cserhegy részein

 

2022. június 6-án  (hétfőn)

 

a hulladékszállítás rendje változatlan marad.

 

 

 

 

Dr. Percze Tünde

         jegyző        

 

Közlemény 5254-13

Az ügy tárgya: A 8237 Tihany, Kenderföld u. 10. (1842 hrsz.) alatti ingatlanra tervezett vegyes rendeltetésű épület létesítésének előzetes vizsgálata.

Az eljáró környezetvédelmi hatóság megnevezése, székhelye, elérhetősége:
Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
8200 Veszprém, József Attila u. 36.
Telefon: 06-88-550-878, 06-88-550-898, telefax: 06-88-550-848,
Központi e-mail cím: veszprem.kornyezetvedelmifo@veszprem.gov.hu
Honlap cím: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/hirdetmenyek
Hivatali kapu elnevezés: VEJHKTF
Hivatali kapu azonosító: 346009700
E-Papír szolgáltatás: https://epapir.gov.hu (Témacsoport: Kormányhivatali ügyek; Ügytípus:
Környezet- és természetvédelmi feladatok; Címzett: Veszprém Megyei Kormányhivatal).
Ügyfélfogadási idő: hétfő-csütörtök: 800-1600, péntek: 800 –1200

 

Csatolmány

Gyepmesteri és állatmentési feladatok

Tájékoztató gyepmesteri-állatmentési tevékenység ellátásáról

Tihany község közigazgatási területén a gyepmesteri és állatmentési feladatokat  2022. május l. napjától

az Olt-Alom Állatvédő Egyesület

( oltalomallatvedoegyesulet@gmail.com , +36 20 5917-212)  látja el.

A szerződés értelmében az egyesület Tihany település közigazgatási területéről összegyűjti és elszállítja a bejelentett szabadon kóborló, illetve sérült kóbor állatokat a Megbízó önkormányzat kérésére.

Kóbor vagy sérült állat esetén bejelentését az alábbi címre és telefonszámra kérjük:  kozterulet@tihany.hu vagy +36 30 421 1565

Ennek kapcsán ebben a formában is felhívjuk a figyelmet a felelős állattartás szabályaira!

Áramszünet 2022.06.16.

 

Tihany község

Tisztelt Lakosság!

az E-ON  Áramszolgáltató Kft. tájékoztatása szerint:

Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültségmentesítése.

Közcélú hálózatkiváltási munkák érdekében

áramszünet lesz

 

2022. június 16-án

 

08 óra 00 perctől várhatóan 16 óra 00 percig

Tihany

Alsókopaszhegyi út 2, 6-8, 26, 32, 36, 40-48-ig,

Alsókopaszhegyi út 1-5, 15-17, 21, 25-27-ig,

Alsókopaszhegyi út 1696, 1780/H hrsz.ok,

Cserhegy 2, 56, 62, 96 szám,

Cserhegy 1/X,

Cserhegy 098/16, 098/4, 098/40 hrsz.ok.,

Rév utca 5 szám

valamint a

Halász utca, Kenderföld utca és a Szélső-Kopaszhegy

teljes területén

 

A balesetek megelőzése érdekében felhívjuk figyelmét, hogy az áramszünet ideje alatt hálózathoz csatlakoztatott áramfejlesztőt használni csak az E.ON-nal megkötött – a leválasztás feltételeit tartalmazó – üzemviteli megállapodás előírásai szerint szabad. Ezzel kapcsolatos bejelentéseit a 06 88/591-210 számú telefaxon, vagy a 8200 Veszprém Vízvezeték utca 1 postai címre várjuk.

A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt kérjük megértésüket!

A tervezett üzemszünetekről internetes oldalunkon tájékozódhat:

www.eon-hugaria.com

 

 

Tihany Község Önkormányzata

FELHÍVÁS GYOMMENTESÍTÉSRE

Kérem a T.  Ingatlantulajdonosokat, hogy az ingatlanuk, ill. annak közvetlen környezete gyommentesítéséről, a fű lenyírásáról haladéktalanul és az elkövetkező időszakban folyamatosan gondoskodjanak.

Ennek elmulasztása - a jogkövetkezményeken felül - nagyon sok embertársunk mindennapjait nehezíti meg, kérem tehát a fokozott odafigyelést ezen tulajdonosi kötelezettségre.

Dr. Percze Tünde
jegyző

Áramszünet 2022.05.25.

 

ÁRAMSZÜNET

Tihany község

 

Tisztelt Lakosság!

az E-ON  Áramszolgáltató Kft. tájékoztatása szerint:

„Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültségmentesítése.

Megnövekedett ügyfél igény villamos energia ellátása érdekében

áramszünet lesz.

2022. május 25-én

09 óra 00 perctől várhatóan 15 óra 00 percig

Tihany

Gödrös utca 1 2, 3, 0005 számok,

Jegenye sor 10 ,12, 14, 16 számok,

Szabadstrand 1, 2, 0004 számok (parkoló területe), valamint a

Fecske utca teljes területén

A balesetek megelőzése érdekében felhívjuk figyelmét, hogy az áramszünet ideje alatt hálózathoz csatlakoztatott áramfejlesztőt használni csak az E.ON-nal megkötött – a leválasztás feltételeit tartalmazó – üzemviteli megállapodás előírásai szerint szabad. Ezzel kapcsolatos bejelentéseit a 06 88/591-210 számú telefaxon, vagy a 8200 Veszprém Vízvezeték utca 1 postai címre várjuk.

A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt kérjük megértésüket!

A tervezett üzemszünetekről internetes oldalunkon tájékozódhat:

www.eon-hugaria.com

 

Tihany Község Önkormányzata

VENDÉGLÁTÓ EGYSÉG ÜZEMELTETÉSI CÉLÚ BÉRBEADÁSÁRA

ISMÉTELT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  

VENDÉGLÁTÓ EGYSÉG

ÜZEMELTETÉSI CÉLÚ BÉRBEADÁSÁRA

 

Tihany Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.

- a tulajdonos Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2022.(IV.28.) számú határozata alapján –

 ismételt pályázatot hirdet a Tihany, Mádl Ferenc tér l. szám alatt (52. hrsz) kialakított vendéglátó egység „MUZEUM CAFE” üzemeltetési célú bérbeadására.

A pályázati dokumentáció 2022. május 4-tól átvehető 50.000 Ft befizetés ellenében a Hivatal

- l. számú iroda -  Szabó Kálmán ügyintézőtől.

ÁTMENETI VÍZHIÁNY

ÁTMENETI VÍZHIÁNY – TIHANY

Tájékoztatjuk tisztelt felhasználóinkat, hogy 2022. 04. 11-én 12-én és 13-án 8 és 16 óra között Tihany településen karbantartási munkák miatt nyomáscsökkenés és vízhiány várható.
A vízhiánnyal érintett terület: Kossuth u., Visszhang u., Árpád u., Pisky sétány, Halász köz, Batthyány u., Alsó-, Középső- és Felső-Óvár környéke.

Megértésüket köszönjük.

LAKOSSÁGI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

ÉRTESÍTÉS LAKOSSÁGI HULLADÉKSZÁLLÍTÁSRÓL - TIHANY

A Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. értesíti a tisztelt tihanyi lakosságot, hogy a lakossági hulladékszállítás a

2022. április 11-vel kezdődő héttel kezdve

- Tihany ősközségben csütörtök helyett  pénteken történik

- Gödrös, Diós, Óvár részeken a szállításra továbbra is hétfőn,

- Sajkod, Cserhegy részeken hétfő helyett kedden kerül sor.

 

A nyaralótulajdonosoktól 2022. április 15-től kezdődik a hulladékszállítás.

A húsvéti ünnepek alatt a hulladékszállítás rendje változatlan marad.

Tájékoztatás

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) Tihany Község Önkormányzata (8237 Tihany, Kossuth u.12.) útján ad tájékoztatást arról, hogy

8237 Tihany, Rév utca 3. 1872 hrsz,-on

30 m magas Antenna Hungária Zrt. ideiglenes rádiótechnikai állomás építése megnevezésű antennatartó szerkezet ideiglenes elhelyezésére – legfeljebb 90 napra azaz 2022.04.15-2022.07.14. napjáig terjedő időtartamra –
vonatkozó bejelentést az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet 22. §-a, valamint 2. melléklet 1.2.5. pontja alapján a CS/8194-2/2022 iktatószámú határozatával nyilvántartásba vette.

Az antennatartó szerkezet ideiglenes elhelyezése azért vált szükségessé, hogy az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása és az előfizetők részéről történő igénybevétele folyamatos és biztosított legyen.

Tájékoztatás

Tisztelt Lakosság!

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán VE/30/04085-1/2022. ügyiratszámon a Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság (8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6., KSH
törzsszám: 15097810 KÜJ:100577866) által benyújtott kérelem alapján 2022. március 29-én a Balaton
parti sáv 2020. évi légifotók alapján készült növényzetfelmérése és a nádasok 22/1998. (II.13) kormányrendelet szerinti minősítése tárgyában közigazgatási hatósági eljárás indult.

Az elektronikus úton közzétett dokumentáció elérési helye:

https://filr.kh.gov.hu:443/filr/public-link/file-download/ 8a4880ee7f282ed8017fd59c854b45ae/121406/-690145428011844134/minosites- 2020-2021.zip

 

ÉRTESÍTÉS

  A VESZPRÉM, BALATONFÜRED, BALATONALMÁDI, VÁRPALOTA ÉS ZIRC JÁRÁSOK TERÜLETÉN

A KIS- ÉS NAGYLÉTSZÁMÚ SZARVASMARHA-ÁLLOMÁNYOK SZARVASMARHA GÜMŐKÓR SZEMPONTJÁBÓL TÖRTÉNŐ
MINŐSITÉSÉRŐL ÉS AZ ÁLLOMÁNYOK ÉVES ELLENŐRZŐ VIZSGÁLATA IDŐPONTJÁRÓL 2022. ÉVBEN

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályának tájékoztatása szerint

a szarvasmarha gümőkórtól hivatalosan mentes szarvasmarha-állomány hivatalosan mentes minősítését a járási hivatal által elkészített ütemterv alapján évente ellenőrizni kell.

 Értesítés letöltése

 

KÖZLEMÉNY

KÖZLEMÉNY

a Balatonfüredi Tankerületi Központ illetékességi területén működő általános iskolák 2022/2023. tanév 1. évfolyamára történő beiratkozás rendjéről -> ITT

Felhívás

F E L H Í V Á S

Értesítem a tisztelt felsőoktatási intézményben tanuló diákokat, hogy az oktatási támogatás igényléséhez a 2021/2022. II. félévre szóló iskolalátogatási igazolást 2022. március 31.-ig juttassák el hivatalomhoz. Kérelem nyomtatvány a hivatalban igényelhető illetve elérhető a tihany.hu önkormányzati rendeletek, nyomtatvány letöltés helyen. A kérelemhez csatolni kell a család jövedelmét.

A támogatás csak aktív, és csak 25. életévét be nem töltött tanulóknak jár!

                                                                                                                                             dr. Percze Tünde sk.

                                                                                                                                                     jegyző

Pályázat MUZEUM CAFE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS VENDÉGLÁTÓ EGYSÉG ÜZEMELTETÉSI CÉLÚ BÉRBEADÁSÁRA

Tihany Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.

- a tulajdonos Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2022.(III.10) számú határozata alapján –

pályázatot hirdet a Tihany, Mádl Ferenc tér l. szám alatt (52. hrsz) kialakított vendéglátó egység „MUZEUM CAFE” üzemeltetési célú bérbeadására.

Részletes pályázati felhívás -  ITT
A pályázati dokumentáció 2022. március 16-tól átvehető 50.000 Ft befizetés ellenében a Hivatal - l. számú iroda -  Szabó Kálmán ügyintézőtől

Pályázat - Főépítész

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

köztisztviselői jogviszony vagy megbízásos jogviszony keretében pályázatot hirdet

Főépítész

munkakör betöltésére

Részletes pályázati felhívás ITT

K Ö Z L E M É N Y

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és elszállításáról

Értesítjük a lakosságot, hogy Tihany településen 2022. január l-től a szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a szennyvíz begyűjtését és elszállítását az alábbi közszolgáltató végzi:

Parrag György e.v. (8200 Veszprém, Erdősáv u. 16.)

A szolgáltatás megrendelhető: 06-30/9462-378

2022. évre az alábbi díjtételek érvényesek:

 • alapdíj: 17.800 Ft + ÁFA
 • ürítési díj: 900 Ft / m3 + ÁFA