Idegenforgalmi adó tartózkodási idő után

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Vendégkönyv vagy azzal egyenértékű analitikus nyilvántartás vezetése kötelező.
Az adatszolgáltatás és az adó beszedése a szállást biztosító kötelezettsége.

Ügyintézés: Az adóbeszedésre kötelezettnek havonta adóbevallási nyomtatványt kell kitölteni és benyújtani hatóságomhoz tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig.

Az eljárás illeték mentes.
Idegenforgalmi adó számlaszám: 11748069-15428880-03090000
Kapcsolódó jogszabályok
Helyi adókról szóló 1990. évi C. tv.
Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv.
Adóigazgatási fentartásról szóló 2017. évi CLI. tv.
Adóigazgatási részletszabályairól szóló 465/2017 korm. rendelet
Tihany Község Önkormányzat helyi adókról szól 16/2015.(XI.27.) számú rendelete

Letölthető nyomtatványok

Magánszemélyek részére:
- idegenforgalmi adóbevallás (2021), idegenforgalmi adóbevallás (2022), idegenforgalmi adóbevallás (2023)

 

Gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók részére:
idegenforgalmi adóbevallás
- bejelentés, változás bejelentés