K Ö Z L E M É N Y

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Osztálya 2022. szeptember 27-i megkeresésében tájékoztatta hivatalunkat, hogy a Félsziget Resort Kft. megbízásából benyújtott kérelem és a mellékletét képező „Tihany 1841/27. hrsz. szabadidő és lakópark – előzetes vizsgálat” elnevelésű dokumentáció alapján VE/30/07555/2022. ügyiratszámon előzetes vizsgálati eljárás indult.

A tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzője – jelen esetben Tihany jegyzője – köteles haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül a környezetvédelmi hatóság által megküldött közleményt a helyben szokásos módon közhírré tenni.

A mai napon a megküldött közlemény közzétételéről az alábbi helyeken gondoskodtunk:

        -  hivatal épületének hirdetőtáblája

        -  település honlapja, www.tihany.hu

A közlemény teljes terjedelmében: ITT

Kérelem és mellékletei elektronikus példányai az alábbi linken érhetőek el:
https://filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a4880ee814901f90183653b80750a7d/130696/-6685670021952817064/7555-22_Dokumentacio.zip

Tihany, 2022. szeptember 28.

Dr. Percze Tünde
jegyző