Közérdekű adatok

KÖZZÉTÉTELI LISTA

 

1. Szervezeti, személyzeti adatok
        1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
            1.1.1. Elérhetőségi adatok         
            1.1.2. Az önkormányzat és TKÖH vezetői
            1.1.3. Képviselő testület tagjai
            1.1.4. Az önkormányzat szervezeti egysége, TKÖH
        1.2. Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervek
        1.3. Önkormányzat részvételével működő gazdasági társaságok
        1.4. Közalapítványok, alapítványok önkormányzati részvétellel
        1.5. Önkormányzat időszaki kiadványa
        
    2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
        2.1. Az önkormányzat alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
        2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
        2.3. A hivatalkötelező nyilvántartásai
        2.4. Képviselő-testület ülései és döntései
        2.5. Bizottsági ülések és határozatok
        2.6. Pályázatok (állás, vagyonhasznosítás stb.)

    3. Gazdálkodási adatok
        3.1. Költségvetések, beszámolók (Éves költségvetések)
            3.1.1. Éves költségvetések
            3.1.2. Éves számviteli beszámolók
        3.2. Működés
            3.2.1. Az önkormányzat foglalkoztatottjai
            3.2.2. Egyéb kifizetések

    4. Nagyösszegű szerződések

    5. Adatvédelem