KÖZLEMÉNY

A Veszprém Megyei Kormányhivatalnál (a továbbiakban: Kormányhivatal) a Tihany Község Önkormányzat (székhely: 8237 Tihany, Kossuth L. u. 12.; a továbbiakban: Kérelmező) által benyújtott kérelem és a mellékletét képező „8237 Tihany Temető feletti út« 08/27. hrsz.-út fejlesztése Előzetes vizsgálati dokumentáció’’ című előzetes vizsgálati dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció) alapján előzetes vizsgálati eljárás indult, melyről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.), valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (3) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adom.

 

Az ügy tárgya: A Tihany 08/27. hrsz-ú közútfelújításának előzetes vizsgálata

Ügyiratszám: VE/30/07741/2022.

Az eljárás megindításának napja: 2022. október 1.

Az ügyintézési határidő: 45 nap.

 

Csatolmány