Közlemény 5254-13

Az ügy tárgya: A 8237 Tihany, Kenderföld u. 10. (1842 hrsz.) alatti ingatlanra tervezett vegyes rendeltetésű épület létesítésének előzetes vizsgálata.

Az eljáró környezetvédelmi hatóság megnevezése, székhelye, elérhetősége:
Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
8200 Veszprém, József Attila u. 36.
Telefon: 06-88-550-878, 06-88-550-898, telefax: 06-88-550-848,
Központi e-mail cím: veszprem.kornyezetvedelmifo@veszprem.gov.hu
Honlap cím: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/hirdetmenyek
Hivatali kapu elnevezés: VEJHKTF
Hivatali kapu azonosító: 346009700
E-Papír szolgáltatás: https://epapir.gov.hu (Témacsoport: Kormányhivatali ügyek; Ügytípus:
Környezet- és természetvédelmi feladatok; Címzett: Veszprém Megyei Kormányhivatal).
Ügyfélfogadási idő: hétfő-csütörtök: 800-1600, péntek: 800 –1200

 

Csatolmány