ÖNKORMÁNYZATI FŐÉPÍTÉSZ

ÖNKORMÁNYZATI FŐÉPÍTÉSZ

Ugrás a fejezetek részleteihez: a címekre kattintással

 1. Főépítészi ügyfélfogadás

 2. Főépítészi feladatkör

 3. Építési munkák besorolása és azok ügyrendje
  (KELL-E AZ ENGEDÉLY?)
 4. Állami hatáskörű építésügyi feladatok

 5. Önkormányzati hatáskörű építésügyi feladatok

 6. Kérelem nyomtatványok

 7. Hatályos települési tervek
  (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat)
 8. Településkép védelmének eszközei
  (településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet)
 9. Aktuális Felhívások!

 

 1. Főépítészi ügyfélfogadás

FŐÉPÍTÉSZI SZEMÉLYES ÜGYFÉLFOGADÁS: HÉTFŐN 9.00-15.00-ig

a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2. számú irodájában,

8237 Tihany, Kossuth u. 12.  Tel: 87/538 030; 0620/364 8174;

foepitesz@tihany.hu

Lehoczky Zsuzsanna +36 70 619 7248

(rendelkezésre állás e-mail-en folyamatosan, telefonon visszahívással)

 


 1. Főépítészi feladatkör

Az önkormányzati főépítész feladatkörét a 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szabályozza, mely meghatározásai alapján a Képviselő-testület és a polgármester településfejlesztési és településrendezési feladatkörét segítendő – döntéselőkészítő – feladatokat lát el, valamint tájékoztatja a lakosságot és a telektulajdonosokat az építésüggyel összefüggő kérdésekről.

Az önkormányzati főépítészt lehet keresni a település közigazgatási területén belüli településendezési, helyi építési szabályozási és településképi ügykörben kérelmekkel és kérdésekkel.


 1. Építési munkák besorolása és ügyrendjük

Tihanyban minden építési munkához kell (!) – ügyfajtától függően más-más típusú - építészeti-műszaki vagy egyszerűsített műszaki tervezés, valamint hatósági engedély vagy önkormányzati tudomásulvételi határozat vagy jóváhagyási konzultáció (együttesen említve: engedély). Tihanyban minden építési munka (!) valamilyen jogszabályi rendelkezés által engedélyköteles, az alábbiak szerinti besorolásban:

Azok az építések, amik a 312/2012.(XI.8). Korm.rendelet 1. melléklet és a 155/2016.(VI.13) Korm.rendelet hatálya alá tartoznak építésügyi hatósági engedély kötelesek, településképi véleményezéssel!

A fenti két joghely hatálya alá nem tartozó építési munkákról a Tihany Község Önkormányzata 21/2017. (XII.19) Ök. rendelete (TKR) rendelkezik, mint településképi hozzájárulás köteles tevékenységek (bejelentéssel, vagy konzultációval!).  

Ügyrendi előírások:

Ügyrendi előírások

 

vissza a lap tetejére


 1. Állami hatáskörű építésügyi feladatok

Az építésüggyel kapcsolatos állami feladatokat többek között (elsősorban) az Építési törvény (Étv), a 312/2012.(XI.8) Korm.rendelet szabályozzák. Az építésügyi hatósági építési engedélyezést igénylő építési munkák esetében, valamint építésfelügyeleti eljárásokban az építésügyi hatósági ügyintézést (állami feladatként) Tihany illetékességi területére ellátja:

a Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály

Építésügyi Osztálya 1. (Balatonfüredi Járási Hivatalban)

8230 Balatonfüred, Felső köz 2.

Osztályvezető: Horváth Márta

 

Ügyfélfogadás: H és SZ 8.00-16.00; P 8.00-12.00

tel: 87/795 077, fax: 87/795 127

e-mail: balatonfured.epitesugy@veszprem.gov.hu

 


 1. Önkormányzati hatáskörű építésügyi feladatok

Az építésüggyel kapcsolatos önkormányzati feladatokat és végrehajtását a 314/2012.(XI.8) Korm.rendelet (Településügyi Kódex) és a helyi településképi rendelet (TKR) szabályozza.

E jogszabályok felhatalmazása szerint (önkormányzati) polgármesteri hatásköri feladatok (főépítész szakmai állásfoglalásával):

 1. településképi véleményezés

 2. településképi bejelentés tudomásulvétele

 3. településképi konzultáció igazolása

 4. településképi kötelezés / településkép-védelmi bírság kiszabása

 5. hatósági bizonyítvány kiadása

 6. az építmény, vagy az építményen belüli rendeltetési egység rendeltetésének megváltoztatásáról az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéshez, pl. ha lakásból üzlet lesz, vagy fordítva stb.


 1. Kérelem nyomtatványok      Letöltés a címekre kattintással

 

 1. Településképi véleményezés kérelme
  Építészeti-műszaki tervdokumentációt, településképi vizsgálattal mellékelni kell!

 2. Településképi bejelentés kérelme 
  Figyelem! Műszaki dokumentációt is mellékelni kell!

 3. Településképi konzultáció igazolásának kérelme
  Vázlattervhez is és lakóépület esetében étdr feltöltés előtt építészeti-műszaki tervdokumentációhoz kérhető!

 4. Hatósági bizonyítvány1 kérelme
  Figyelem! Műszaki dokumentációt is mellékelni kell!

 5. Hatósági bizonyítvány2 kérelme
  Figyelem! Műszaki dokumentációt is mellékelni kell!

 


 

 1. Településrendezési eszközök (TRE)       Letöltés a címekre kattintással

Készítését / módosítását az Építési törvény (Étv), az Országos településrendezési és építési követelmények (OTÉK) és a Településügyi Kódex (314/2012.(XI.8) Korm.rendelet) szabályozza

(a dokumentumok megnyílnak a címre kattintással)

 1. Tihany Településszerkezeti terve (TSZT) - 2020.

A település szerkezetét, területhasználati elhatározásait és a műszaki infrastruktúra fő vonalait mutatja be. Normatív határozat, a HÉSZ megalapozására, azzal összhangban készül.

 1. Tihany Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ) - mindenkor hatályosan: ITT (www.njt.hu)

előírásai - minden építésre vonatkozóan -kötelező érvényűek a település közigazgatási határain belül!

*Véleményezési lehetősége csak a készítés folyamatának időszakában van!

**Indokolt és egyeztetett esetben – településrendezési szakmai és jogi ellenjegyzéssel - módosítási kérelem az önkormányzathoz benyújtható!

 1. Szabályozási terv szelvényei - HÉSZ 1. mellékletei:

 


 

 1. Településkép védelmének eszközei         Letöltés a címekre kattintással

 

 1. Tihany Településképi Rendelete (TKR) - mindenkor hatályosan: ITT (www.njt.hu)

  előírásai kötelező érvényűek a település közigazgatási határain belül volt!

  *Véleményezési lehetősége csak a készítés/módosítás folyamatának időszakában van! **Indokolt és egyeztetett esetben – településrendezési szakmai/jogi ellenjegyzéssel - módosítási kérelem az önkormányzathoz benyújtható!

 2. Települési helyi védelem értékleltára (a TKR megalapozó munkarésze)

 3. Országos örökségvédelem érték-kataszter_Tihany (2012)

 4. Tihanyi Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) 

  Ajánlásait a környezetbe való illesztéshez minden esetben figyelembe kell venni!

  *a TAK észrevételezése, kiegészítésre javaslat tétel az érvényesülés ideje alatt is folyamatosan lehetséges a foepitesz@tihany.hu címen.

 

  

 1. Településfejlesztési dokumentumok

 

 1. Településfejlesztési Koncepció + problématérkép (TFK) – 2013. 
  hosszútávú elhatározások a település közigazgatási határain belüli fejlesztési irányokra!

 2. Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) – 2016.

középtávú időütemű elhatározások a település közigazgatási határain belüli fejlesztési területekre és stratégiai projektekre!

 

 1. Helyi rendelet a partnerségi egyeztetés szabályairól