ÓVODAI BEIRATKOZÁS

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

2023/2024. nevelési évre

A 2011.évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 8.§ (2) bekezdése értelmében, a 2023.augusztus 31-ig a harmadik életévét betöltő gyermeknek a nevelési év kezdő napjától (2023.szeptember 1.) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson való részvétele kötelező.

Kérjük a szülőktől/gondviselőktől azoknak a gyermekeknek a beiratkozási szándéknyilatkozatát is, akik 2023.augusztus 31-ig a második életévüket betöltik és a 2023/2024-es nevelési évben április 30-ig szeretnék kérni az óvodai ellátásukat, hiszen az óvoda felveheti (szabad férőhely esetén) azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti.

 

A Visszhang Óvodába történő beiratkozás időpontja:

 

2023. április 26 - 27. (szerda, csütörtök)            8:00 – 16:30 óráig

2023. április 28. (péntek)                                   8:00 – 12:00 óráig

 

Helye: Visszhang Óvoda, 8237 Tihany, Visszhang u. 21. óvodavezetői iroda

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 

  • A gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • A gyermek lakcímkártyája
  • A gyermek TAJ kártyája
  • A szülő/gondviselő személyazonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
  • Nem magyar állampolgárságú gyermek beiratkozásakor a gyermek magyarországi tartózkodását igazoló dokumentumot
  • Óvodai felvétel iránti kérelem letölthető a www.visszhangovoda.hu oldalról

 

Az óvoda életébe bepillanthatnak nyílt napunkon, melynek időpontja:

2023. március 23. (csütörtök) 8:00 – 11:00 óráig

A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt, legkésőbb 2023. május 28-ig.

A döntés ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított 15 napon belül – jogszabálysértésre vagy érdekvédelemre hivatkozással jogorvoslati kérelmet nyújthat be. A kérelemmel kapcsolatban az óvoda fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést.