Tájékoztatás

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) Tihany Község Önkormányzata (8237 Tihany, Kossuth u.12.) útján ad tájékoztatást arról, hogy

8237 Tihany, Rév utca 3. 1872 hrsz,-on

30 m magas Antenna Hungária Zrt. ideiglenes rádiótechnikai állomás építése megnevezésű antennatartó szerkezet ideiglenes elhelyezésére – legfeljebb 90 napra azaz 2022.04.15-2022.07.14. napjáig terjedő időtartamra –
vonatkozó bejelentést az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet 22. §-a, valamint 2. melléklet 1.2.5. pontja alapján a CS/8194-2/2022 iktatószámú határozatával nyilvántartásba vette.

Az antennatartó szerkezet ideiglenes elhelyezése azért vált szükségessé, hogy az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása és az előfizetők részéről történő igénybevétele folyamatos és biztosított legyen.