Talajterhelési díj

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. tv. 11.§. (1) bekezdés alapján talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli azt a kibocsátót, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. A (2) bekezdés szerint a talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége. A (3) bekezdés alapján a talajterhelési díj egységdíjának mértéke 1200 Ft/m3.

Ügyintézés: Adózónak/kibocsátónak tárgyévet követő március 31-ig kell benyújtani bevallását és a bevallott adót befizetni.
Az adatokban történt bármely változásról, rákötésről a hivatal felé adatszolgáltatási kötelezettség áll fenn.

Talajterhelési díj számlaszám: 11748069-15428880-03920000

Kapcsolódó jogszabályok:
- A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. tv.
- Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv.
- Tihany Község Önkormányzat 14/2015.(IX.25) sz. rendelete

Letölthető nyomtatvány:

Gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók részére:
- Talajterhelési bevallás

Magánszemély részére:
- Talajterhelési bevallás