• Tihany
    Tihany

Veszélyhelyzetben hozott polgármesteri határozatok

 Határozatok:

 

 Rendeletek:

 


Polgármesteri döntések - a 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetben:
Határozatok 2020:

Rendeletek:

Védelmi intézkedések

65 éven felülieket érintő védelmi intézkedések 2020. november 24-től:

A 65. életévüket betöltő személyek - a saját és családjuk egészsége érdekében - védett vásárlási időt kaptak, eszerint:

  • élelmiszerüzletet,
  • napi fogyasztási cikket értékesítő üzletet,
  • gyógyszertárat, gyógyászati segédeszközt árusító üzletet

hétfőtől péntekig 9.00 óra és 11.00 óra közötti időben,

szombaton és vasárnap 8.00 óra és 10.00 óra közötti időben

kizárólag ez a korosztály látogathatja.

Ebben az idősávban más nem tartózkodhat a jelzett üzletekben, de a 65 éven felüli személyek egyéb időpontban is igénybe vehetik a kereskedelmi  szolgáltatásokat.

Dr. Percze Tünde
jegyző

Személyes ügyfélfogadás szünetel!

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének
4/2020. (XI.09.) számú jegyzői intézkedése
az ügyfélfogadás veszélyhelyzet alatti rendjéről.
K I V O N A T

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén és kirendeltségein 2020. november 10. napján 0.00 órától a személyes ügyfélfogadás szünetel!

Az ügyintézés lehetséges formái: ELEKTRONIKUSAN ÉS TELEFONON

Cím:             8237 Tihany, Kossuth L. u. 12.
Telefon:       + 36 87 538 030
E-mail:         onkormanyzat@tihany.hu
KRID:          227804761

A halaszthatatlan és személyes jelenlétet nem nélkülözhető ügyben ELŐZETES BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES.

Ügyintézők közvetlen elérhetőségei ITT.

A hivatalba belépni csengő és kézfertőtlenítő használatát követően KIZÁRÓLAG SZÁJMASZKBAN lehet.

Köszönjük megértésüket!

Dr. Percze Tünde
Jegyző

 

Tihanyi Visszhang újság

A Tihanyi Visszhang 2021 februári száma letölthető itt pdf

Elérhetőség

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal és szervezeti egységeinek elérhetőségei:

(Az államigazgatási és önkormányzati ügyek intézése az adott települések esetében helyben, az általános illetékességi szabályok szerint történik.)

Tihanyi székhely:

Cím:               8237 Tihany, Kossuth L. u. 12.
Telefon:         + 36  87 538 030
E-mail:           onkormanyzat@tihany.hu

Ügyfélfogadás
Hétfő, szerda:              08.00 - 16.00

Péntek:                        08.00 -13.30
Kedd, Csütörtök:       nincs ügyfélfogadás

 

Aszófói kirendeltség:

Cím:                8241 Aszófő, Árpád u. 2.
Telefon:           + 36  87 445 081
E-mail:            aszofo@aszofo.hu

Ügyfélfogadás
Hétfő, szerda:              08.00 - 14.00

Péntek:                        08.00 -12.00
Kedd, Csütörtök:       nincs ügyfélfogadás

 

Balatonakali kirendeltség:

Cím:                     8243 Balatonakali Kossuth L. u. 45.
Telefon:               +36 87 444 255
E-mail:                 hivatal@balatonakali.hu

Ügyfélfogadás
Hétfő, szerda:             08.00 - 15.30

Péntek:                       08.00 - 13.00
Kedd, Csütörtök:       nincs ügyfélfogadás

 

Balatonudvari kirendeltség:

Cím:                 8242 Balatonudvari, Ady Endre u. 16.
Telefon:          + 36 87 449-266
E-mail:             jegyzo@balatonudvari.hu

Ügyfélfogadás:

Hétfő, szerda:      08.00 - 15.00
Péntek:                08.00 - 12.00
Kedd, Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

 

Örvényesi kirendeltség:

Cím:                8242 Örvényes, Fenyves u 1.
Telefon:          06-87/449-034
E-mail:            onkormanyzat@orvenyes.hu

Ügyfélfogadás

Hétfő, szerda:             08.00 - 15.00
Péntek:                       08.00 -12.00
Kedd, Csütörtök:       nincs ügyfélfogadás

Adókönnyítés

FIGYELEM! Adókönnyítések – Jogszabályi kivonat

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet kivonatos rendelkezései:

IPARŰZÉSI ADÓ

A rendelet 1. § (5) bekezdése értelmében 2020. április 26 - és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló éves és soron kívüli helyi iparűzési adóbevallás-benyújtási kötelezettségét és az ezzel egyidejűleg teljesítendő adófizetési kötelezettségét, valamint a következő adóelőleg-fizetési időszakra szóló adóelőleg bevallás benyújtási kötelezettségét 2020. szeptember 30-ig teljesítheti.

IDEGENFORGALMI ADÓ

2020. április 26-tól 2020. december 31-ig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót

- az adó alanyának NEM KELL MEGFIZETNIE,
- az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie,
- a megállapított, de a be nem szedett adót azonban be kell vallania az adóhatósághoz.
(Nem kell a bevallást benyújtani azon hónapokban, amelyekben nem volt eltöltött vendégéjszaka.)

A 2020. április 26-ig eltöltött vendégéjszakák után az idegenforgalmi adót be kell szedni és az eddig szokásos módon meg kell fizetni!

Az áprilisi vendégéjszakákról kettő bevallást kell benyújtani:
(Bevallás benyújtási határideje: 2020. május 15-ig.)
  1. 2020. április 1.- 2020. április 26. időszakra
  2. 2020. április 27. – 2020. április 30. időszakra
(A 2020. április 27. – 2020. április 30. időszakra benyújtott bevallás

„A” jelű betétlap
Számított idegenforgalmi adó összege Forintban: - sorába be kell írni a számított adó összegét
Az Önkormányzati adóhatóságnak fizetendő adó összege: - sorába „0” Ft-ot kell írni.

2020. május – 2020. december hónapokra csak havi egy bevallást kell benyújtani, és a Számított idegenforgalmi adó összege Forintban - sorába be kell írni a számított adó összegét.

Az Önkormányzati adóhatóságnak fizetendő adó összege: sorába „0” Ft-ot kell írni.

Kérdés esetén keresse a hivatal adóügyi ügyintézőjét.

Köszönjük együttműködését!

Veszélyhelyzetben hozott polgármesteri határozatok

 

 


Veszélyhelyzetben hozott polgármesteri rendeletek

POLGÁRMESTERI FELHÍVÁS

POLGÁRMESTERI FELHÍVÁS

A Kormány veszélyhelyzeti kihirdetését követően képviselő-testületi ülést, bizottsági ülést összehívni nem lehet. Veszélyhelyzetben a képviselő-testület hatáskörét a polgármester gyakorolja. A veszélyhelyzetben hozott polgármesteri határozatokat a település honlapján – folyamatosan frissítve - közzétesszük, ott nyomon követhetőek. A Tihany tv folyamatosan közli az aktuális települési híreket, de szórólapon keresztül is tájékoztatjuk a lakosságot. A megfelelő tájékoztatás érdekében mindent megteszünk.

Tihany Község polgármestereként a Kormány által elrendelt rendkívüli veszélyhelyzetre tekintettel, illetve a koronavírus-fertőzés megelőzése érdekében a következő intézkedéseket rendelem el településünkön:

A település vezetőjeként kérem Önöket, hogy a lehető legnagyobb mértékben csökkentsük az emberek közötti érintkezést a koronavírus-járvány megfékezéséhez! Vigyázzunk saját, családtagjaink és embertársaink egészségére.

Tihany, 2020. március 20.    

                                                                                                           Tósoki Imre

                                                                                                           polgármester

 

FELHÍVÁS IDŐSKORÚAK ÉS KARANTÉNBAN LÉVŐK ELLÁTÁSÁRA


Tisztelt Tihanyi Időskorúak!

Felállítottunk egy diszpécser szolgálatot, amelynek koordinálását Keller Zsuzsanna végzi az alábbi telefonszámon: 30/443-0163

Kérem Önöket, hogy bevásárlási és gyógyszerellátási igényüket őfelé jelezzék. Terveink szerint hetente két alkalommal (kedd és csütörtök), önkéntesek bevonásával az élelmiszer- és gyógyszerbeszerzéseket elvégezzük.

Kérem, hogy írják össze mire van szükségük, a listát és a vételár kiegyenlítéséhez szükséges pénzösszeget tegyék borítékba, amelyet önkénteseink átvesznek Önöktől.

Tihany, 2020. március 26.     

                                                                                 

                                                                                                          Tósoki Imre
                                                                                                          polgármester

1. oldal / 2