A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Tihany Község Önkormányzatának, mint a közfeladatot ellátó szervnek a  feladat, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó   alapvető jogszabályok:

  • 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
  • 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, * valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről * 
  • Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról -  ITT
  • Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról  - ITT

Egyéb  központi joganyag:   Nemzeti Jogszabálytár felülete ITT

Helyi rendeletek: ITT  

Gazdasági Program  2015-2019. - ITT

Gazdasági Program  2019-2024. - ITT