Helyi iparűzési adó

Mentes a helyi iparűzési adó alól az a háziorvos, védőnő vállalkozó, vagy háziorvos, védőnő vállalkozás akinek, vagy amelynek vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

Helyi iparűzési adóbevallás benyújtási határideje állandó jellegű iparűzési adó esetén: adóévet követő év május 31. Az adó mértéke 2%.

A helyi adókról szóló 1990. év C. Tv. 42/D. § alapján 2021.01.01. napjától az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét - ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést - és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: adóbevallás) kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon, az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adókról szóló bevallások benyújtására vonatkozó rendelkezések értelemszerű alkalmazásával teljesítheti.

 

Helyi iparűzési adó számlaszám: 11748069-15428880-03540000

Kapcsolódó jogszabályok
Helyi adókról szóló 1990. évi C. tv.
Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv.
Adóigazgatási fentartásról szóló 2017. évi CLI. tv.
Adóigazgatási részletszabályairól szóló 465/2017 korm. rendelet
Tihany Község Önkormányzat helyi adókról szól 16/2015.(XI.27.) számú rendelete