Szálláshely-szolgáltatás üzemeltetési engedély

Szálláshely-üzemeltetési bejelentés a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, és a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet alapján nyújtható be hatóságomhoz.

Az ügyintézéshez szükséges iratok:

Nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat vagy annak másolata (a tulajdoni lap kivételével)
Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
Közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat
helyszínrajz
szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentum
szálláshely-minősítő szervezet által kiadott minősítő dokumentum  (www.szallashelyminosites.hu)

Kapcsolódó jogszabályok:
 - A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
 - A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
 - A szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet

Szakhatósági tájékoztatók:

Letölthető nyomtatványok:

Gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók részére:
 - Szálláshely nyilvántartásba vételének folyamata
 - bejelentés szálláshely ügyben
 - Tájékoztató szálláshely minősítés folyamatáról

Magánszemélyek részére:
Szálláshely nyilvántartásba vételének folyamata
- szálláshely nyilvántartartásba vételi kérelem (módosítás)
- tájékoztató a szálláshely szolgáltatás feltételeiről
- bejelentés szálláshely szolgáltatás megszűnéséről
- Tájékoztató szálláshely minősítés folyamatáról