Telekadó

Adóköteles Tihany Község illetékességi területén lévő telek - az építménnyel be nem épített földterület - . Az adó alanya az ingatlan-nyilvántartásba adóév első napján bejegyzett tulajdonos(ok), vagyonértékű jog esetén annak gyakorlója.

Ügyintézés: Ingatlan szerzés esetén az új tulajdonosnak bevallást kell benyújtani hatóságomhoz, a régi tulajdonosnak bejelentést kell tenni az adó megszüntetéséhez. Bármely adóval kapcsolatos változást 15 napon belül be kell jelenti az adózónak.

Az eljárás illeték mentes.

Telekadó számlaszám: 11748069-15428880-02510000

Kapcsolódó jogszabályok
Helyi adókról szóló 1990. évi C. tv.
Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv.
Adóigazgatási fentartásról szóló 2017. évi CLI. tv.
Adóigazgatási részletszabályairól szóló 465/2017 korm. rendelet
Tihany Község Önkormányzat helyi adókról szól 16/2015.(XI.27.) számú rendelete

Letölthető nyomtatványok

Gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók részére:
- telekadó adatbejelentés, módosítás, megszüntetés
- tájékoztató
- megállapodás adóalanyiságról

Magánszemélyek részére:
- telekadó bejelentés, módosítás, megszüntetés
- tájékoztató
- megállapodás adóalanyiságról