Telephely bejelentési és engedélyezési eljárás

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet alapján.

Ipari tevékenység esetén a rendelet 3. mellékletében meghatározott adattartalommal kell írásban bejelenteni az ipari tevékenységet.

Az ügyintézéshez szükséges iratok:
1. Nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
2. Haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetén a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat.

A bejelentés elbírálása: A bejelentés beérkezését követően a jegyző meggyőződik arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a bejelentésben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.
Amennyiben igen, úgy a jegyző a telepet nyilvántartásba veszi.

A telepengedélyezésével, bejelentésével és adatmódosításával kapcsolatos eljárások igazgatási szolgáltatási díja 5000.- Ft (35/1999.(X.13.) BM rendelet alapján), melyet Tihany Község Önkormányzat 11748069-15428880 számú számlára kell befizetni.

A kérelem elbírálása során a jegyző köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a bejelentésben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

A tevékenységet jogerős telepengedély birtokában lehet megkezdeni.

Az ipari tevékenység végzője a telepengedély megadását, illetve a bejelentést követően a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást, illetve az ipari tevékenység megszüntetését haladéktalanul írásban köteles bejelenteni.

Kapcsolódó jogszabályok:
A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet

Letölthető nyomtatványok:
 - Bejelentés/engedély iránti kérelem ipari tevékenység folytatásáról